E-COLLEGE 'De Levensloop van de ziel'

Over het e-college 'De levensloop van de ziel'

Welkom en succes met deze eerste stap die u heeft gezet om uw eigen ontwikkeling in een ander perspectief te plaatsen. In dit e-college ‘De levensloop van de ziel’ neem ik u spelenderwijs mee. Mee naar een kijkje in de ontwikkelingen van uw eigen ziel en de zielsprocessen. Zo onthult zich nóg krachtiger uw eigen waarheid. Een waarheid die het dichtst bij uw eigen ervaring aansluit.

Eerst beschrijf ik hoe de constellatie van kosmische energieën in de verschillende fasen van ons leven en in de praktijk van alledag uitwerken en welke betekenissen daaraan toegekend kunnen worden.

Een andere kijk op de functie van het EGO

U zult veel vragen opgehelderd zien die betrekking hebben op de aard, het verloop en de emotionele impact van uw levensprocessen. Dit e-college verklaart ook de functie van ons EGO. De werking en betekenis van het EGO wordt tegenwoordig namelijk steeds meer veroordeeld en, mijns inziens ten onrechte, lijnrecht tegenover de betekenis van de ziel geplaatst. Dit is misplaatst aangezien ons EGO wel degelijk een levensbelangrijke rol in het leven vervuld.

De betekenis van ons EGO mag herzien en opgewaardeerd worden en de complexiteit van ieders ontwikkeling en levensloop in een breder perspectief geplaatst. Mijn intentie is hierdoor uw persoonlijk levensverhaal en bewustzijn te verrijken.

Mijn visie en overtuiging is dat uw leven een ingenieus, complex en ondoorgrondelijk geheel is wat u ondergaat en waar u veel minder vat op hebt dan u vaak denkt. Enkel het weten en het bewust zijn van de belangrijkste invloeden kan ervoor zorgen dat zich, ook in uw leven, bijzonderheden kunnen ontvouwen.

Zéker nu de frequentie van de aarde aan het ophogen is en u, door de juiste kennis, hiervan de voordelen kunt ervaren.

 

Cursusopbouw:

Les 1. Conceptie, zwangerschap en geboorte

De zéér bijzondere start in het leven!

Les 2. De Landingsfase

En dan mag u écht landen!

Les 3. De Aardingsfase

Aarden en uw leven zélf inrichten en vorm geven.

Les 4. De Transformatiefase

Genoeg zelfvertrouwen opgebouwd? Tijd voor uw transformatie!

Les 5. De Experimentele fase

Met uw nieuw verworven inzichten en ervaringen experimenteren.

Les 6. De Manifestatiefase

Kijk, dit ben u werkelijk als u vanuit uw ziel leeft!

 

Veel plezier tijdens het opdoen van nieuwe inzichten en het kennismaken met het levensalchemistisch denkframe.

Warme zielsgroet,