Over Jeanne
Business alchemist | Visionair | Integraal denker

Bruggenbouwer tussen jouw twee werelden

Ben jij wel eens verward tussen wat jezelf als mens en ondernemer intuïtief aanvoelt en hoe anders de buitenwereld op jou, je bedrijf en aanbod reageert? Tussen het innerlijk, steeds verder ontwakende bewustzijn en de uiterlijke wereld, de systemen?
Dat jij jezelf wel eens afvraagt: "Ben ik nou gek of.....?"

Ik help je graag om deze twee werelden te leren begrijpen en nader tot elkaar te brengen in het herkennen van jouw rol en het samen ontwikkelen van de meest compacte bedrijfsstructuur op basis van je waardesysteem..

Optimale zielsvervulling, het terug claimen van je energie en tijd plus tal van vrijheden inclusief groeiende winstcijfers zijn daarvan zichtbare resultaten.

Het leven intensief aangaan

Als oudste boerendochter ben ik opgegroeid in een uitgebreid natuurgebied waardoor ik me sterk verbonden voel met alles wat ademt en leeft. Om achter de zin van het leven, de aard van de gebeurtenissen en de werking van de natuur te komen ben ik zowel mijn persoonlijke als mijn beroepsmatige leven (zie LinkedIn profiel) intensief aangegaan. Niets menselijks is me daarom vreemd.

Fact checking is mijn natuur:
van naadje tot draadje, van de hoed en de rand en wil ik zéker weten waar de klepel hangt als ik een klok hoor luiden.

Als business alchemist en kwartiermaker loop ik op de troepen vooruit.

Voel je gerust gesterkt en getroost door mijn denkframe:
Door mijn opgedane kennis en ervaringen, zowel binnen de hulpverlening als het onderwijs en het ondernemerschap, heb ik als geen ander leren beseffen dat levenskwaliteit en succes niet alleen afhangen van iemands potentieel of tekorten, van inzet of levenservaring, sociale of bedrijfsmatige competenties.

Succes of falen hangt zelden van wilskracht, inzet of mindset af.

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat mensen, relaties en bedrijven niet alléén in sterke mate beïnvloed worden door sociale discours en intermenselijk verkeer maar zeer zeker óók door superieure natuurlijke, evolutionaire en universele wetmatigheden, omstandigheden en krachten waar wij als mens weinig tot geen besef meer van hebben, maar die wel van doorslaggevende betekenis zijn als we in onze rol met ons bedrijf van betekenis willen zijn en op diverse terreinen winsten willen boeken. 

Pionier

Deze kijk op het leven heeft me helpen ontdekken hoe ik van meest van waarde ben.

Ook ken ik de tendensen en kan je daardoor het beste bijstaan in het verder ontwikkelen van jouw bedrijf, zodat die exact een afspiegeling is van jouw ondernemersprofiel, waardesysteem en bioritme.

Business alchemist

Als business alchemist ben ik jouw ZielsGPS en help ik je focussen op wat er in je business werkelijk toe doet. Zo verzilver jij jouw gouden kansen, kijk je het duister in jezelf aan, laat je de loden lasten voor wat ze zijn en realiseer jij veel gemakkelijker jouw ambitie. Zo laat jij het leven jouw kant op kantelen.

De paradox van het altruïstisch ondernemen is nu héél sterk aan de orde!

Hoe verzilver jij jouw gouden hart? Die tijd breekt nu aan!

Altruïsme is de ultieme vorm van ondernemen die vanuit een verhoogd bewustzijn vorm krijgt en met name uitwerkt op jouw eigen zielsbestemming, gezondheid en welbevinden. Maar altruïstisch ondernemen kent ook een aantal valkuilen. Deze worden tijdens het JR BLESS Programma onder ogen gezien en geneutraliseerd. Maatschappelijke systemen, zoals adviezen van buitenaf, worden universeel niet meer ondersteund, omdat de aardse druk nu sterk wordt opgevoerd. Ben jij je van dit fenomeen nog niet bewust?
Dan kan dit vervreemdend werken, waardoor het verbinden met je stafleden, je werknemers en potentiële klanten wordt bemoeilijkt.
Nu bepaal jij zelf hoe je onderneemt, wat en wie bij je past en wat en wie niet. Lees hierover deze blog

Ik ben hiermee bekend!

Na het passeren van duizenden klantsystemen ben ik er de afgelopen 40 jaar als eerstelijns hulpverlener, docent, ondernemer en business alchemist achter gekomen dat het niet is WÁT we doen om in ons leven vervulling te vinden maar WAAROM en HOE we dat doen.

Vanwege mijn heldere intuïtie verdiep ik me al sinds mijn 18e in astrologie en quantummechanica, terwijl de maatschappelijke systemen en het sociale discours dat toentertijd zwaar veroordeelde.

Het besef dat het altijd al de bedoeling is geweest om als karmadrager en kwartiermaker mijn altruïstische grondhouding te combineren met het ondernemerschap, biedt me helderheid en een onaflatende focus om het potentieel van zielsbewuste ondernemers/DGA's te onthullen en hen van dienst te zijn en bij te staan op de meest cruciale momenten in hun leven.

Juist wanneer ze op een kruispunt van wegen staan en vertwijfeld zijn over de te vervolgen route, helpen mijn ultrakorte interventies hen aan kansrijke perspectieven.

Ja, ik ben ook bekend met succes. Maar zeker met de keerzijde ervan!

Ja, ik ben zowel vertrouwd met succes als met verlies!
Ja, ik heb ruim 250K aan opleidingskosten geïnvesteerd.
Ja, ik heb ooit een landelijke award gewonnen.
Ja, ik had personeel in dienst en behaalde mooie winsten.
En jazeker, ik ben óók bekend met de zéér ongemakkelijke  en pijnlijke keerzijden van dit alles!

Tot er na mijn 45ste iets in mijzelf kantelde...

Ik werd me met de dag bewuster en leefde steeds meer vanuit dát perspectief waardoor er een héél andere levensnoodzakelijke levensopdracht voorbijkwam: “Hoe verzilver (aard) ik mijn gouden hart op MIJN EIGEN MANIER in plaats van dat het sociale discours en maatschappelijke systemen mijn succes bepalen?”

Die transitie bleek een lastige!

Na het nodige zelfonderzoek en heb ik niet alleen de code maar vooral de nodige noten gekraakt! Hoe laat ik mijn business volledig samenvallen met WIE IK IN HART EN ZIEL BEN!

  • Compromisloos ondernemen.
  • Helderheid over mijn genuanceerde waardesysteem.
  • Centraal stellen van vereenvoudiging.
  • Voorbij komende verleidingen, angst of negativiteit negeren en focussen op wat ik écht nodig hebt, wanneer en van wie.
  • Reflectie, feedback en het uitzetten van nieuwe acties.

Methodiekontwikkeling

De ontwikkelde methodieken binnen het JR BLESS JAARPROGRAMMA zijn gebaseerd op kennis van de natuurprincipes, de alchemie, de astrologie, quantummechanische - en wiskundige inzichten en resultaten, systeemtheoretische en narratieve  theorieën en baanbrekende ontdekkingen en strategieën van de laatste jaren op het gebied van de complementaire geneeskunde.

JR BLESS JAARPROGRAMMA

Tijdens het  JR BLESS JAARPROGRAMMA™ faciliteer ik je in het  herijken van je leven en het opschalen of comprimeren van je business.

Aan de hand van het JR Levensscript™ ontdek jij je ondernemersprofiel.

De zichtbare resultaten zijn:

  • Optimale zielsvervulling,
  • Het terug claimen van je vrijheden
  • Groeiende winstcijfers.

Schreeuwt je zielsverlangen om verdere verdieping?
Vraag dan het kanteltraject met me aan. Tot gauw!

Warme zielsgroet,