Missie Jeanne Roefs
LIFE & BUSINESS ALCHEMY

Mijn grootste pijnpunt is de ondermijning van onze gezondheid door omstandigheden waar we vaak geen weet van hebben.
Het opsporen en oplossen van deze onwetendheid is de belangrijkste taak van Health & Lifestyle Coaches.


Health & Lifestyle coaches helpen hun cliënten deze gezondheidsondermijning opsporen en oplossen maar zij hebben vaak hun eigen waardesysteem niet helder. Dat staat dan weer hun eigen groei en de groei van hun business in de weg.

Als Life & Business Alchemist sta ik bezielde en ambitieuze Health en Lifestyle Coaches bij in het dóórgroeien naar een juiste ondernemerscadans binnen hun business. Dit vraagt om een businessmodel dat recht doet aan hun waardesysteem waardoor ze werken met de juiste cliënten, verdienen wat ze waard zijn, met een overvloed aan tijd hun bioritme kunnen respecteren en ultieme zielsvervulling vinden.

En natuurlijk is de onderliggende vraag: "Hoe kunnen we ook onze cliënten leren en helpen dat ze hun waardesysteem als allerhoogste goed mogen beschouwen waardoor ze niet meer onder zware schulden, onwetend en betekenisloos hun leven hoeven te leiden? Hoe te voorkomen dat ze als gevolg van verstorende factoren en frequenties ergens onderweg ook nog eens hun gezondheid verliezen en in een burn-out of depressie belanden?"  Wat is er fundamenteel mis met onze onderwijssystemen en de werkgelegenheidsstructuren?

Echter zich als Health en Lifestyle Coach in deze vragen verliezen leidt niet tot een aanpak die tot het juiste businessmodel en de meest ideale cliënten leidt. Daarvoor mogen Health & Lifestyle Coaches zich hele andere vragen stellen.

Missie als basis van mijn waardesysteem

Mijn missie is om de weg terug te bewandelen en u als Health en Lifestyle Coach te helpen ontdekken dat het onthullen van uw ultra high level levensstandaard dé basis is van een goede gezondheid waardoor u in alle vrijheid het leven ten volle kunt leven volgens uw eigen bioritme, van waarde en betekenis kunt zijn voor anderen en die ultieme levensvervulling vindt zoals het uiteindelijk altijd al voor u de bedoeling was.

Uitgangspunt van mijn begeleiding is dat u binnen uw bedrijf
in een passende ondernemerscadans komt.

Ik deel graag mijn kennis over de Health & Lifestyle branche met u en help u onze missie verder uit te dragen door u op te leiden in een ultra high end businessmodel met de meest actuele kennis over gezondheidsondermijning en gezondheidsprotectie waardoor u het allermeeste van waarde kunt zijn voor uw cliënten en daarnaast het leven kunt leiden dat altijd al voor u is weggelegd.

Behoud van de eigen natuurlijke frequenties
= Behoud van de gezondheid

Het levensgeluk en de gezondheid van onze cliënten vervullen ons met vreugde.

Ik volg dan ook het meest simpele marketingsysteem dat er bestaat.
Ervoor zorgen dat mijn cliënten hun vrijheid van denken en handelen herwinnen en die levensvervulling oppakken en uitleven die voor hen bedoeld is. De rest volgt dan vanzelf.

Van mij hoeft u geen goeroe marketingstijl te verwachten of foto’s met een glas champagne in de hand om te toosten op eigen roem. Ik steek mijn tijd en moeite in het helpen, het motiveren en stimuleren van mijn cliënten om in de juiste cadans te komen en die stappen te zetten die nodig zijn op weg naar hun ultieme doel om het roer van hun eigen gezondheid en hun business stevig in eigen hand te houden.
Hun resultaten spreken voor zich.

Het JEANNE ROEFS MANIFEST