Jeanne Roefs
LIFE & BUSINESS ALCHEMY

LIFE ALCHEMY

U wilt gezond, topfit op het hoogste maatschappelijke podium impact maken. Leven, werken, ondernemen en presteren zoals u dat voor ogen heeft.

  • Hoe doet u dat onder hoge druk?
  • Wat als ziekte, vermoeidheid of depressieve klachten op de loer liggen of u wenst dit stadium vóór te blijven?
  • Wat als u twijfelt of uw ongewenste omstandigheden het gevolg zijn van uw lot, uw karma of dat u deze (onbewust) zelf heeft gecreëerd?
  • U ziet op tegen de zoektocht naar de juiste buddy.
  • U ziet op tegen een te volgen traject omdat het u aan de tijd en de energie hiervoor ontbreekt.

Deze zorgen zijn niet nodig. Dit kan anders!

Neem nu contact met me op!

Behoud van de eigen natuurlijke frequentie
= Behoud van gezondheid

BUSINESS ALCHEMY

Leefstijlexperts maken nu het verschil in de levens van hun cliënten

Uit de aantallen mensen dat ziek is of burn-out blijkt wel dat de gezondheid van mensen voortdurend onder druk staat en aanhoudend wordt ondermijnd. Het zijn juist de ondernemende leefstijl experts die werkelijk het verschil maken door hun cliënten te informeren over de risico's en passende interventies plegen om hen te beschermen tegen verdere ondermijning. 

Een juiste ondernemerscadans op basis van uw waardesysteem
is voorwaarde voor een gezond bedrijf.

Als hoogbewuste, bezielde en ambitieuze leefstijlondernemer weet u dat de juiste ondernemerscadans voorwaarde is voor een soepel draaiend bedrijf. Alleen hapert die cadans wel eens, waardoor doorgroeien naar het volgend level stagneert.
Als Business Alchemist sta ik u bij in het doorbreken naar het volgend level door die ondernemerscadans opnieuw te herijken en te resetten.
Het resultaat is een vereenvoudigd businessmodel dat recht doet aan uw waardesysteem. Daardoor werkt u met de juiste cliënten, verdient u wat u waard bent, respecteert u met een overvloed aan tijd uw bioritme en vindt u ultieme zielsvervulling.

Uitgangspunt van mijn begeleiding is
dat u binnen uw bedrijf in een passende ondernemerscadans komt.

Ik deel graag mijn kennis met u door u op te leiden in een Ultra (op basis van het eigen waardesysteem) High Level businessmodel met de meest actuele kennis over gezondheidsondermijning en - protectie waardoor u het beste van waarde kunt zijn voor uw cliënten en daarnaast het leven leidt dat altijd al voor u is weggelegd.

Uw zelfkennis vergroten blijft daarbinnen de rode draad.

Gezondheidsbevordering
door het opsporen en oplossen van gezondheidsondermijning.

Het levensgeluk en de gezondheid van mijn cliënten vervullen mij met vreugde.

Ik volg dan ook het meest simpele marketingsysteem dat er bestaat.
Ervoor zorgen u uw intuïtie versterkt, uw vrijheid van denken en handelen herwint en die levensvervulling oppakt en uitleeft die voor u bedoeld is. De rest volgt dan vanzelf.

In plaats van roemrijke foto's steek ik mijn tijd en moeite liever in u faciliteren, motiveren en stimuleren  om in de juiste cadans te komen en die stappen te zetten die nodig zijn op weg naar uw ultieme doel om het roer van uw eigen gezondheid en uw business stevig in eigen hand te houden. De resultaten van mijn cliënten spreken voor zich.