Les 3. De aardingsfase

Functie van het EGO in de aardingsfase

Het ego is nodig om veilig te aarden en zo een eigen comfortzone te creëren waarbinnen de komende 20 jaren het leven zelf uitgevonden en ingericht kan worden. Zo handhaaft de jongere zich om geaccepteerd te worden door de omgeving en zich geliefd te voelen.
 
De jongere kiest onbewust voor de veiligheid om te overleven en niet voor een universele invulling van een diep gevoeld zielsverlangen. Dit aarden van het ego is nodig om met beide voeten stevig op de grond te komen staan, te worden verankerd in de aardse situatie en zelfvertrouwen op te bouwen.

Zelfvertrouwen en een stevig EGO ontstaat door het leven zelf in te richten.

Het langzaam groeiende zelfvertrouwen is tijdens deze eerste fase nodig om zich aan de levensopdracht te wijden en zich te oriënteren op het leven. Dit leven dient in materiële, aardse zin, ingericht te worden door geld te verdienen, een geschikte baan te vinden, huisvesting, vrienden, partner en het eventueel stichten van een gezin etc. waardoor de sociale context vorm krijgt en verstevigd wordt. Hij of zij krijgt dan het gevoel dat de eigen identiteit samenvalt met de kwaliteit van de ontstane sociale context. 

Crises in de aardingsfase dienen om besef van de aardse realiteit te verstevigen.

Wanneer het universele zielsbewustzijn niet geheel is afgesloten en nog steeds deel uitmaakt maakt de dagelijkse realiteit kunnen zich gedurende deze eerste helft van de aardingsfase heftige crises voordoen. Bijvoorbeeld bij veranderende partnerkeuze, verandering van baan, gedwongen emigratie of het overlijden van dierbaren. Deze heftige crises hebben tot doel je nóg meer vertrouwd te laten worden met de aardse realiteiten waardoor je jezelf hiertegenover nóg beter leert te verhouden waardoor je zelfvertrouwen groeit en nóg meer vertrouwd mag raken met de aardse realiteit. Hier zijn de nodige jaren mee gemoeid.
Rond het 27ste levensjaar wordt duidelijk of het universele bewustzijn goed

Veiligheid ontstaat als het aardingswerk is geslaagd.

 
Wanneer het leven stevig vorm heeft gekregen en de contouren van het vormgegeven leven beginnen zich duidelijk af te tekenen dan staat de volgende fase voor de deur. Dan is het aardingswerk gedaan en kan de ziel zich langzamerhand weer gaan openbaren. Dit gaat echter altijd gepaard met een flinke ‘kraak’ van de veilige cocon van het ego. Bedoeld voor een bewustzijnssprong zodat er weer ruimte komt voor een heldere zielsconnectie.
 
Tot zover les 3. Door naar Les 4. De Transformatiefase