Schumann Resonantie

Als business alchemist help ik zelfbewuste CEO's, ZZP-ers, coaches en therapeuten multidimensionaal ondernemen zodat zij op het publieke podium optimaal van waarde zijn. Het ont-stressen van hun fysieke systeem is onderdeel van het jaarprogramma.
Hoogst geboeid door de ontwikkelingen op het gebied van frequentieverhogingen van de aarde en de impact daarvan op het menselijke systeem, deel ik hier de belangrijkste ontdekkingen over de Schumann Resonantie. Deze frequenties raken ieder van ons wiens lichaamsbewustzijn nog intact is.

Schumann Resonantie

De Schumann Resonantie is een frequentie die tussen 50 km en 1000 km hoogte in de ionosfeer te meten is.
Tot 2014 was deze frequentie de gebruikelijke 7.83 Hz. Ik noem deze frequentie 'de hartslag van de aarde' want de frequentie van dit elektromagnetisch veld op het aardoppervlak van 7.83 Hz beschermt al het leven op aarde.

De frequentie van 7,83 Hz wordt ook als een zeer krachtige frequentie gezien bij entrainment om het brein bij mensen in een ontspannen alfa staat te brengen. Deze frequentie is ook verbonden met hypnose, meditatie, MHG (groeihormoon) en het stimuleren van de cerebrale doorbloeding. Ons zenuwstelsel en de celstofwisseling worden ook in hoge mate door dit aard elektromagnetisch veld beïnvloed. Daarom is het ook zo heilzaam om in de natuur te verblijven.

Historisch perspectief

Zolang de aarde bestaat schommelt de frequentie van de Schumann Resonantie rond de 7,83 Herz.

Sinds 2012 vertoont de Schumann Resonantie afwijkende frequenties die kunnen oplopen tot 24 Herz.

Sinds 2018 zijn voor het eerst pieken waargenomen van boven de 40 Herz.

Op onderstaande foto is bijvoorbeeld de gemeten Schumann Resonantie te zien van zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 waarin frequenties van > 40 Hz 33 uur aanhielden. Ook eind oktober 2019 waren er dagen achter elkaar pieken te zien.

Hoe lees je deze Schumann resonantie grafiek?

Blauw

Homeostase  en kalm, er is weinig activiteit in de energetische reactiviteit. Moeder aarde neemt een adempauze.

Groen

Aardse 3D-energie wordt aanhoudend gezuiverd en getransmuteerd.

Rood - oranje

Hele verdichte energie en nóg compacter dan de groene energie. Het geeft weer dat de kern is opgeladen, de energie stroomt en de kleur rood - oranje in de grafieken laat zien dat de blokkades door de duisternis binnenin moeder aarde naar de oppervlakte wordt geperst en zo worden opgeheven. De duistere energieën zullen vervangen worden door binnenkomende, nieuwe schone heldere en mooie licht energieën die de trillingen van de aarde verder zullen verhogen. Dat zie je rond de witte vlekken in de grafiek. Er vindt een loslating van eht duistere en een transmutatie van licht plaats.

Wit

Inkomende hoogfrequente gammafrequenties, gereflecteerd in de SR-grafiek.
Het geeft aan dat er een toename  van potenties plaatsvindt, dat de energie over het elektromagnetische veld stroomt en oplicht. Oze chakra's  staan open  en worden verder geactiveerd.  Er vinden upgrades van 5D-lichtcodering in ons DNA plaats, kanalen openen zich en we ervaren meer lichtheid.

Afhankelijk van je ontwikkelingsproces, je gevoeligheid en groei in bewustzijn, zou je de versterking kunnen voelen voordat het zijn volle capaciteit bereikt, maar tijdens de witte vlekken ervaren we ascensie symptomen. Die kan bij ieder anders uitwerken.

Er vindt collectieve zuivering plaats terwijl het grid en het collectieve bewustzijn van de aarde worden bedraad, vinden in ons fysieke systeem bliksemontladingen plaats die ons versterken. Zodat we langzaam verlichten.

Tijdens de zuiveringsfasen vindt ontgifting plaats in de vorm van misselijkheid, extreme hoofdpijn, oogdruk, wazig zien, pijn in het lichaam en duizeligheid.

Ook de droomtoestand verdiept zich en gaat open.

Op onderstaande foto de nog heftigere Schumann resonantie van zaterdag 16 februari 2019 tot zondagavond 17 februari 2019. We rekenen 6 uren terug omdat dit ruimteobservatiestation in  Tomsk in Rusland is gestationeerd.

De impact van afwijkende waardes

Van 2014 tot 2017 kregen we pieken tot 25 Hz te zien en onlangs kwamen op één dag zelfs een paar pieken van meer dan 40 Hz voorbij die op 26/9  4 uur en op 6/10 zelfs 5 uur lang aanhielden. Dit betekent dat het elektro magnetisch veld van de aarde op één dag sprongen maakt van 7.83 Hz naar voorbij de 40 Hz.

Wat betekent dit voor ons mensen?

Als het menselijk brein, volgens neurowetenschappers, langdurig wordt blootgesteld aan frequenties van meer dan 36 Hz dan raakt het fragiele, fysieke menselijke systeem eerder nerveus en gestrest dan ontspannen en gezond.

Zoals we uit de wetenschap weten geldt: hoe hoger de frequentie, des te gevarieerder en rijker de informatie die deze frequenties met zich meedragen.

Omdat we organische wezens zijn die gemaakt zijn uit materie en erg gevoelig voor elektromagnetische velden zijn onze levens onlosmakelijk zijn verbonden met de aarde.

Daarom zouden we ons af kunnen vragen:

“Als de frequentie van het aardoppervlak toeneemt,
zou dan ook onze eigen frequentie toenemen?"

Evolutie is zelden een gemakkelijk proces, maar het is altijd zo geweest dat de energie die erachter zat en deze evolutie begeleidde — de energie van het uniforme veld — altijd bewoog in de richting van een grotere mate van organisatie, eenheid en heelheid, zowel van binnen uit als van buiten af.

Alfa hersengolven brengen ons in een staat van rust en ontspanning.

De hogere Bèta hersengolven tot 40 Hz brengen je in een staat van paraatheid, alertheid en hoger bewustzijn. Echter hoe meer je ziet en je bewust wordt hoe ongemakkelijker het in je fysieke systeem voelt, omdat deze nieuwe informatie in strijd is met de conditioneringen die jij je hebt eigen gemaakt om te overleven en geliefd te worden.
De nog hogere Gamma hersengolven > 40Hz die twee keer zo hoog zijn dan de Bèta frequenties dragen geen enkele informatie van overleving meer bij zich maar brengen je in een staat van een super bewustzijn, van liefde, compassie en mededogen.

Als de aarde door haar metamorfose heengaat, dan is het wellicht handig als wij de transitie naar de emotionele intensiteit van de Bèta staat van ons brein eigen gaan maken om vervolgens door te transformeren naar de Gamma staat waarbij we op de evolutie van de aarde mee kunnen resoneren. Zowel het opdoen van nieuwe ervaringen als het integreren van de bijbehorende inzichten die tot een verdere upgrade van ons bewustzijn leiden, zijn processen die zich stap voor stap voltrekken. 

Alleen heeft ons zenuwstelsel en fysieke systeem dan wel een upgrade nodig om het lichaam in staat te stellen deze uitgebreide waarnemingen, de realisatie en het bewust worden van een andere realiteit, te kunnen dragen.

Nieuwe inzichten, die opgedaan zijn op momenten dat de Schumann frequenties boven de 40 Hz piekte, krijgen zodoende de kans om in diepere lagen van je bewustzijn in te dalen.

Kortom, we staan aan de vooravond van een grote evolutionaire sprong. De Schumann Resonantie en de aarde helpen ons bij het opheffen van de shutters, waardoor we in staat worden gesteld vanuit onze ware aard te handelen. Misschien als we ontwaken, zien en herinneren wie we werkelijk zijn dan kunnen we eindelijk gezamenlijk bewegen naar een collectief bewustzijn vanuit een staat van overleving naar een staat waarin we ten volle tot bloei kunnen komen en mogen floreren.

We worden daar dus - mede door de Schumann Resonantie - volledig in ondersteund.


Voor het ondernemerschap betekent dit dat het nóg belangrijker is om als zielsbewuste ondernemer je waardesysteem en intenties helder te hebben. Dit tekent je waarachtigheid, helpt je in het multidimensionaal ondernemen en dan trek je 'per toeval' de juiste mensen aan.

Dit leer je in het JR BLESS jaarprogramma..

Vraag een kanteltraject aan om af te stemmen  welke volgende stap jij in je ondernemerschap en leven mag gaan zetten.