De universele betekenis van een financieel krap kader

(Zelf) veroordeling op financiële krapte.

Uit de persoonlijke berichten die ik krijg en tijdens de kantelgesprekken blijkt hoeveel (zelf) veroordeling er op leven binnen een krap financieel kader zit.

Deze (zelf) veroordeling wordt nog eens bevestigd door marketingboodschappen die beloven dat een switch in mindset het tij keert. Je wordt dus bevestigd in je faalgedachte want je had er dus blijkbaar zélf iets aan kunnen doen. Als je maar geweten zou hebben hoe!

Echter de universele betekenis ervan is van een geheel andere orde. Ik zou me er nu gemakkelijk van af kunnen maken door te schrijven:
"Afijn, het leven kent nu eenmaal golfbewegingen zoals ups & downs of zoals het bekende bijbel gezegde spreekt over: 'De 7 vette en de 7 magere jaren'."

Zo simpel is het nu ook weer niet.
Uit het decoderen en berekenen van iemands JR Levensscript™ blijkt telkens weer dat er tijdens het doorléven van een financieel krap kader het fundament gelegd wordt voor het leven in échte overvloed . Want écht, dat volgt er op.

3 belangrijke fasen bij financiële tegenwind

3 belangrijke fasen worden tijdens het leven in het financiële krappe kader doorlopen:
1. De shock
2. Het verstaan, het begrijpen en tot belangrijke inzichten komen
3. Deze inzichten dalen in en verankeren zich in diepere lagen van het bewustzijn.

Nieuwe tijd, veranderend bewustzijn!

Aan de industriële revolutie, met zijn ondoorgrondelijke, krampachtige financiële systemen, gebaseerd op rente en kosten, komt langzaamaan een einde. We ervaren nu de ecologische gevolgen ervan, inclusief een geëxplodeerde afvalberg.
Een nieuw tijdperk breekt aan.
De technologische revolutie dendert ieders huiskamer in volle vaart binnen. Tegelijkertijd is de frequentie van de aarde aan het ophogen.
Bij deze twee ontwikkelingen is ieder mens op deze aarde betrokken. Het is dan ook aan ieder van ons om nog in oude systemen te blijven hangen of mee te bewegen met deze bewustzijnsshifts die het belang van de kwaliteit van het energetisch collectieve veld nastreeft. Waardoor er werkelijk veranderingen op aarde kunnen worden bewerkstelligd, aangestuurd door universele wetmatigheden.

Informatie uit het JR Levensscript™

Tijdens het berekenen en decoderen van de persoonlijke JR levensscripten™ van mijn klanten blijkt telkens weer dat het meegaan in de tijdsgeest en helpen aan een gezamenlijk verhogen van de frequentie van het collectieve veld, onderdeel uitmaakt van je goddelijke zielsplan wat bij je geboorte is meegegeven.

Alleen ontbreekt hiervoor de aardse school of een aards onderwijsprogramma om te volgen. Tijdens de aardingsfase in je leven heb je geleerd hoe de aardse systemen werken en ben je geïndoctrineerd geraakt door deze 'aardse waarheden' omtrent succes, waarde, eigenwaarde en zelfwaardering. Deze zogenaamde waarheden houden verband met een gehechtheid aan geld, met bestaanszekerheid en bijbehorend uiterlijk vertoon.

Zijn deze misvattingen omtrent geld en overvloed té zeer verankerd in je systeem? Dan ligt daar, een door angst gedragen gehechtheid en rechtvaardiging voor je bestaan, aan ten grondslag. Tijdens de transformatie- en experimentele fase in je leven kan het dan zomaar gebeuren dat deze schijnzekerheden langzaam oplossen of, als een donderslag bij heldere hemel, je hele leven op z'n kop zetten.

Om mee te gaan in de collectieve shift is er een werkelijk, diep verankerd geloof in universele overvloed nodig, dat verankerd wordt in het DNA van iedere lichaamscel. Pas wanneer we collectief overtuigd zijn dat ons bestaan gedragen wordt en dat niemand iets tekort hoeft te komen, kunnen we ons gezamenlijk overgeven aan een hoger gezamenlijk plan.

Daarvoor is nodig dat de blik niet meer louter naar buiten maar vooral naar binnen wordt gericht om onze waarden te gaan herijken en herwaarderen. De shock van een krap financieel kader kan pijnlijk zijn maar veroorzaakt een bewustzijnsshift die je innerlijke groei en bewustwording wél in een stroomversnelling brengt. Je eigen frequentie stijgt en is van waarde voor het transformeren van het collectieve veld.

Dát is de achtergrond van de universele betekenis van leven in een krap financieel kader!

Als jij je onophoudelijk en gedisciplineerd verbindt met het goddelijke in jezelf, stopt als vanzelf je mentale zelfsabotage op je geldstroom. God en het universum zijn nooit te laat om voor je te zorgen. Dat is de afspraak die met jouw ziel is overeengekomen. Het universum dwarsliggen met angst- en dwanggedachten verlagen de frequentie waardoor de universele energie jou niet meer kan bereiken. Je kunt je dan ook niet meer met hart en ziel aan jouw zielsplan wijden.

Ja, daar heb ik wat aan! Maar ik heb rekeningen te betalen...

Dat klopt. Je voelt je steeds meer klem zitten tussen het innerlijk, steeds verder ontwakende bewustzijn en de uiterlijke wereld, de systemen. Dat jij jezelf wel eens afvraagt: Ben ik nou gek of.....?
Doordat het karma los getrild wordt uit bevroren DNA in je cellen komen de angsten, indoctrinaties en schijnzekerheden in alle hevigheid vrij en zou je kunnen denken dat het met jezelf te maken heeft. Maar in feite ben je het collectief energetische veld verder aan het opschonen zodat er nieuwe werkelijkheden op aarde kunnen worden gecreëerd. Dat is het Goddelijke plan van jouw ziel. Dáár hebben de gidsen en je ziel voor gekozen toen je geboren werd. 
 

Ik help je graag om deze twee werelden te leren begrijpen en nader tot elkaar te brengen, zodat jij deze in jezelf integreert tot één geheel. Zodat je moeiteloos en met veel plezier verder vormgeeft aan het manifesteren van de intenties van je ziel.
Zo heb je de grootst impact en draag je bij aan een nieuwe wereld.

Een Indiaanse spreuk luidt:


"When temptations come,
I don't say 'Yes'
and I don't say 'No'.
I say 'Later'.
I just keep walking on the Red Road - down the middle.
When you're in the middle,
you don't go to either extreme.
You allow both sides to exist.

Great Spirit, today, guide me through my temptations
and allow me to focus on the Red Road".

 

Wilt jij jezelf bevrijden en volledig overgeven aan jouw roeping zonder angst- of schuldgevoelens?
Ga het KANTELGESPREK met me aan voor nieuwe inzichten en een kraakhelder nieuw perspectief.