Schumann Resonantie

Naast business alchemist voor therapeuten ben ik ook van waarde voor hen die op het publieke podium optimaal willen blijven functioneren. Het ontstressen van het hun systeem door middel van een kwantumfeedback behandeling maakt al 14 jaar onderdeel van mijn programma uit.
Daarom ben ik hoogst geboeid door de ontwikkelingen op het gebied van frequentieverhogingen van de aarde en de impact daarvan op het menselijke systeem. Deze frequenties raken ieder van ons wiens lichaamsbewustzijn nog intact is.

Op onderstaande foto is bijvoorbeeld de gemeten Schumann Resonantie te zien van zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 waarin frequenties van > 40 Hz 33 uur aanhielden. Ook eind oktober 2019 waren er  dagen achter elkaar pieken te zien.

Op onderstaande foto de nog heftigere Schumann resonantie van zaterdag 16 februari 2019 tot zondagavond 17 februari 2019. We rekenen 6 uren terug omdat dit ruimteobservatiestation in Rusland is gestationeerd.

Schumann Resonantie

De Schumann Resonantie is een frequentie die tussen 50 km en 1000 km hoogte in de ionosfeer te meten is.
Tot 2014 was deze frequentie de gebruikelijke 7.83 Hz. Ik noem deze frequentie 'de hartslag van de aarde' want de frequentie van dit elektromagnetisch veld op het aardoppervlak van 7.83 Hz beschermt al het leven op aarde.

De frequentie van 7,83 Hz wordt ook als een zeer krachtige frequentie gezien bij entrainment om het brein bij mensen in een ontspannen alfa staat te brengen. Deze frequentie is ook verbonden met hypnose, meditatie, MHG (groeihormoon) en het stimuleren van de cerebrale doorbloeding. Ons zenuwstelsel en de celstofwisseling worden ook in hoge mate door dit aard elektromagnetisch veld beïnvloed. Daarom is het ook zo heilzaam om in de natuur te verblijven.

Bijzondere afwijkende waardes gemeten

Van 2014 tot 2017 kregen we pieken tot 25 Hz te zien en onlangs kwamen op één dag zelfs een paar pieken van meer dan 40 Hz voorbij die op 26/9  4 uur en op 6/10 zelfs 5 uur lang aanhielden. Dit betekent dat het elektro magnetisch veld van de aarde op één dag sprongen maakt van 7.83 Hz naar voorbij de 40 Hz.

Wat betekent dit voor ons mensen?

Als het menselijk brein, volgens neurowetenschappers, langdurig wordt blootgesteld aan frequenties van meer dan 36 Hz dan raakt het fragiele, fysieke menselijke systeem eerder nerveus en gestrest dan ontspannen en gezond.

Zoals we uit de wetenschap weten geldt: hoe hoger de frequentie, des te gevarieerder en rijker de informatie die deze frequenties met zich meedragen.

Omdat we organische wezens zijn die gemaakt zijn uit materie en erg gevoelig voor elektromagnetische velden zijn onze levens onlosmakelijk zijn verbonden met de aarde.

Daarom zouden we ons af kunnen vragen:

“Als de frequentie van het aardoppervlak toeneemt,
zou dan ook onze eigen frequentie toenemen?"

Evolutie is zelden een gemakkelijk proces, maar het is altijd zo geweest dat de energie die erachter zat en deze evolutie begeleidde — de energie van het uniforme veld — altijd bewoog in de richting van een grotere mate van organisatie, eenheid en heelheid, zowel van binnen uit als van buiten af.

Alfa hersengolven brengen ons in een staat van rust en ontspanning.

De hogere Bèta hersengolven tot 40 Hz brengen je in een staat van paraatheid, alertheid en hoger bewustzijn. Echter hoe meer je ziet en je bewust wordt hoe ongemakkelijker het in je fysieke systeem voelt, omdat deze nieuwe informatie in strijd is met de conditioneringen die jij je hebt eigen gemaakt om te overleven en geliefd te worden.
De nog hogere Gamma hersengolven > 40Hz die twee keer zo hoog zijn dan de Bèta frequenties dragen geen enkele informatie van overleving meer bij zich maar brengen je in een staat van een super bewustzijn, van liefde, compassie en mededogen.

Als de aarde door haar metamorfose heengaat, dan is het wellicht handig als wij de transitie naar de emotionele intensiteit van de Bèta staat van ons brein eigen gaan maken om vervolgens door te transformeren naar de Gamma staat waarbij we op de evolutie van de aarde mee kunnen resoneren. Zowel het opdoen van nieuwe ervaringen als het integreren van de bijbehorende inzichten die tot een verdere upgrade van ons bewustzijn leiden, zijn processen die zich stap voor stap voltrekken. 

Alleen heeft ons zenuwstelsel en fysieke systeem dan wel een upgrade nodig om het lichaam in staat te stellen deze uitgebreide waarnemingen, de realisatie en het bewust worden van een andere realiteit, te kunnen dragen.

Nieuwe inzichten, die opgedaan zijn op momenten dat de Schumann frequenties boven de 40 Hz piekte, krijgen zodoende de kans om in diepere lagen van je bewustzijn in te dalen.

Kortom, we staan aan de vooravond van een grote evolutionaire sprong. De Schumann Resonantie en de aarde helpen ons bij het opheffen van de shutters, waardoor we in staat worden gesteld vanuit onze ware aard te handelen. Misschien als we ontwaken, zien en herinneren wie we werkelijk zijn dan kunnen we eindelijk gezamenlijk bewegen naar een collectief bewustzijn vanuit een staat van overleving naar een staat waarin we ten volle tot bloei kunnen komen en mogen floreren.

We worden daar dus - mede door de Schumann Resonantie - volledig in ondersteund.
Voor het ondernemerschap betekent dit dat het nóg belangrijker is om je waardesysteem helder te hebben waardoor je intentie van waaruit je onderneemt helderder is. Dit tekent je waarachtigheid en trekt 'per toeval' de juiste mensen aan.

Dit leer je nu in het 3 maands traject: JR Excelleer traject PRO of tijdens de opleiding  -  Frequentie therapeut in business -.

Vraag een kantelgesprek aan om af te stemmen  welke volgende stap jij  in je ondernemerschap en leven mag gaan zetten.


«   »