Je unieke JR matrixcode™

De unieke JR matrixcode™ is de basis van het JR Levensscript™. Allerlei pijnpunten, dilemma's, tendensen en patronen kunnen van hieruit worden geanalyseerd en gedecodeerd. We kunnen het vergelijken met bijv. de genspiraal uit het menselijk DNA : 

De JR Matrixcode™ decodeert jouw ZielsDNA

 

Zittend op een dubbele helix zijn de menselijke genen dragers van genetische informatie. Zij op hun beurt zijn gemaakt van aminozuren die zijn gerangschikt in een specifieke volgorde (aminovolgorde). De genen schijnen, tot dusver theoretisch bezien, de functies en de loopbaan van het lichaam volgens een bepaalde code aan te sturen . Hiermee heeft de JR Matrixcode™ gemeen dat de beschikbare informatie voor het decoderen van de persoonlijke gegevens onderverdeeld is in talloze kleine onderdeeltjes die op hun beurt weer uit talloze elementen bestaan. Zo wordt ook de matrixcode geanalyseerd en worden de uitkomsten op een gelijke manier geïnterpreteerd.
 
Dit maakt de unieke JR matrixcode™ tot hét ontbrekende puzzelstukje in het verduidelijken van uw Blauwdruk, uw ZielsDNA. Een belangrijk hulpmiddel bij het beantwoorden van uw belangrijkste levensvragen. 
 
De JR matrixcode™ ligt ten grondslag aan het JR Levensscript™.