De kracht van poortdagen inzetten

DGA zijn van een zo compact en flexibel mogelijke bedrijfsstructuur, zodat je bedrijf optimaal vóór je werkt!

Is dit niet de droom van iedere ondernemer?
Poortdagen zijn van zulke dagen dat je die intentie een flinke boost geeft.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief zodat je tijdig op de hoogte wordt gebracht wanneer zich zo'n poortdag aandiend.

De kracht van poortdagen.

Poortdagen ondersteunen je met een bijzondere krachtige energie. Je wordt volledig ondersteund in de overstap naar leven, handelen, werken én ondernemen vanuit je zielsenergie. Vanuit gevoelens van verbondenheid, vanuit liefde, betrokkenheid en passie. Want alleen dan floreert alles om je heen.

Als het je niet lukt die universele energie vóór je te laten werken? Dan wordt ondernemen vanuit wilskracht, vanuit zekerheidsstreven en angst voor wat, dan ook steeds meer een strijd.

Een strijd die, vooral fysiek,  z'n tol eist omdat deze manier van ondernemen universeel niet meer wordt ondersteund.

Maar hoe dan wel?

Om dit te begrijpen duik ik met je even onze nationale geschiedenis in. Het betreft onze VOC-mentaliteit die blijkbaar nog steeds in ons DNA verankerd zit.

De Vereenigde Oostindische Compagnie was de eerste multinational ter wereld die op 20 maart 1602 werd opgericht met als core-business: Handeldrijven met overzeese gebieden. We weten nu dat die manier van handeldrijven nogal wat zwarte kanten kende.
Uiteindelijk is de VOC door de toenmalige overheid ontbonden vanwege een niet flexibele business structuur en financieel wanbeleid.
Wie in Nederland heeft zich daar de afgelopen 4 eeuwen druk om gemaakt?

Enkele decennia geleden werd door de toenmalige CDA minister-president onze VOC-mentaliteit nog aangehaald als ons nationale statussymbool waar we met trots op terug konden kijken als een teken van expansie, moed en succesvol ondernemerschap.

Die VOC-mentaliteit gaat nog steeds schuil in ons DNA en is zichtbaar in het handelen van de heersende macht. Met exact diezelfde zwarte kanten!

Nog loggere structuren inclusief massaal financieel wanbeleid.

Maar van oorsprong zitten wij mensen zo helemaal niet in elkaar.

Momenteel is er een grote energieshift gaande op aarde. Frequenties verhogen en magnetische velden verschuiven.

Het wordt lichter en de scherpe schaduwen steeds duidelijker zichtbaar.
Ons OERzijn komt versterkt naar boven.

Wij verlangen naar vrede, rust, vrijheid en liefde.

Zéker in je bedrijf.

Naar verbinding en eenheid.

Naar moeiteloos leven en werken.

Naar een leven zonder zorgen,

zonder angst, verdriet of pijn.

Naar een leven waarin wij onze ingevingen spontaan volgen.

Naar het blijvend waarde creëren binnen onze bedrijven.

Naar 100% vertrouwen dat het leven ons van alles voorziet wat we nodig hebben.

Naar die immense creatiekracht in ons die voortdurend aangeraakt wil worden.

Is het je duidelijk, met alles wat de afgelopen 15 jaar boven water is gekomen, dat wij mensen ons nu klem voelen zitten tussen deze twee werkelijkheden?

Tussen enerzijds de logge, mensonterende structuren waarvan de duimschroeven door de georganiseerde controleheerschappij steeds verder worden aangedraaid.

En anderzijds die liefdevolle multidimensionale geest die inmiddels aardig uit de fles aan het komen is.

Die van de weldadige overvloed van lucht, leven en liefde waarbinnen we expanderen, tot onszelf komen, tot bloei komen en volledig in alle vrijheid onszelf ‘zijn’.

Voor welke werkelijkheid kies jij vandaag?
Dat is de vraag.

Gekozen?
Dan is het de kunst om trouw te blijven aan deze keuze en daar vanaf nu al naar te leven.

Dat is creëren van een leven dat voor jou is weggelegd!
Je bedrijfsstructuur volgt vanzelf omdat je de focus op versimpeling en levenskwaliteit legt.
Samen met de mensen die met je samenwerken!

Over deze thema's in combinatie met het ondernemerschap met me reflecteren kan tijdens het kantelgesprek.