LIVE MASTERCLASS
'KOUD ACQUIREREN'

de basisvaardigheid voor Health & Lifestyle ondernemers

Koud acquireren voor Health & Lifestyle ondernemers is een vak apart en tevens de allerbelangrijkste vaardigheid die aan de basis van succesvol ondernemerschap ligt.

Nieuw discours laat Health & Lifestyle ondernemers niet koud

De laatste 10 jaar is, sinds de opkomst van internet, het zaken doen verschoven naar de online platforms. Met als gevolg dat er een nieuw discours rondom business is ontstaan. Slimme marketeers hebben zich het monopolie van het online zakendoen toegeëigend waardoor deskundige Health en Lifestyle ondernemers, die hun sporen inmiddels hebben verdiend, zich nog maar moeilijk kunnen onderscheiden van de massa. Het blijft een uitdaging om zich online onderscheidend te profileren.

Informatie- en bewustzijnsvoorsprong en tekortschietend marktbesef reële risico's.

Een ander punt waar veel Health & Lifestyle ondernemers tegenaan lopen is dat ze ten aanzien van zowel hun online als live prospect een informatie– en bewustzijnsvoorsprong hebben en tevens een tekort schietend marktbesef waardoor ze zich onvoldoende verdiepen in de behoeften van de prospect en daardoor zélf het risico lopen de prospect voorbij te lopen en de verbinding te verliezen.

Koud acquireren blijft nochtans voor de Health & Lifestyle ondernemer echter dé allerbelangrijkste vaardigheid om je business van de grond te krijgen.

Koud acquireren gaat je namelijk veel gemakkelijker af:

 1. Als je een heftig maatschappelijk probleem bij de kop neemt.
 2. Je de publieke verontwaardiging over de gevolgen van dit maatschappelijke probleem op langere termijn, tot in iedere vezel van je lijf voelt. En vervolgens voor jezelf deze gewaarwording weet te transformeren in een kansrijk perspectief.
 3. Jij je niche flink hebt aangescherpt.
 4. Je de sublieme oplossing voor handen hebt om dit collectieve probleem voor zoveel mogelijk mensen tegelijk op te lossen.
 5. Jij je strategie duidelijk hebt om niet alleen die impact ook werkelijk te maken maar ook om jezelf en je ideeën over de oplossing van het probleem, op basis van jouw waardesysteem en strategie, voor het voetlicht te brengen.

Voorbeeld casus:

De week hoorde ik de moeilijkheidsgraad van koud acquireren, op het hoogste niveau, van een van mijn cliënten terug.

Na een heel traject zat hij uiteindelijk met de juiste, beslissingsbevoegde gesprekspartner aan tafel om samen enkele gigantische bedrijfsrisico’s van dat bedrijf uit de doeken te doen, waarna hem ter plekke ‘agressieve verkoop’ werd verweten en hij met lege handen weer buiten stond. 

Zijn allerbelangrijkste missie was immers, om op basis van argumenten en gedegen vooronderzoek, deze partij overtuigend en intrinsiek ‘ja’ te laten zeggen, binnen 5 risicodomeinen te helpen en mee te laten bewegen richting hun allerbelangrijkste doel: Onomwonden en onvoorwaardelijk de belofte aan de doelgroep en het publiek waarmaken.

Toen hij deze casus aan me voorlegde kwam onmiddellijk bij me op: Op een ander level insteken. Toch had deze casus alle leerpunten in zich om op te reflecteren. Hoe waren de 6 eerdere stappen namelijk doorlopen? Dat is wat we in de live Masterclass 'Koud acquireren' gaan doen.

Vrijdag 29 december van 10:00 tot 15:30
Met 8 - 10 Health & Lifestyle ondernemers
JR CURSUSCENTRUM De Pompers 1 Soerendonk

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Wat komt er bij koude acquisitie kijken?
 • Hoe ziet jouw voorbereiding eruit? Welke 6 stappen moeten minstens eerst doorlopen zijn?
 • Waarom een kraakheldere intuïtie vereist is?
 • Hoe ontwikkel jij jouw script?
 • Welke 4 strategieën moet je uit je hoofd kennen en waarom?
 • Waarom je eigen waardesysteem hierbij goud waard is?

Je ontvangt hierbij ook het werkboek.

Er is alle ruimte om op eigen ervaringen te reflecteren.

De kosten voor deze masterclass zijn exclusief BTW 350,00.

Wil je hierbij zijn? Vul dan hieronder het aanmeldformulier in met daarin een korte motivatie waarom deze masterclass op dit moment perfect gelegen voor je komt. Dan ontvang je de doorlink met de definitieve aanmelding.

Tot ziens!