LIVE BUSINESS SUMMIT
'KOUD ACQUIREREN'

De basisvaardigheid voor Leefstijl ondernemers

Koud acquireren voor Leefstijl ondernemers is een vak apart en tevens de allerbelangrijkste vaardigheid die aan de basis van succesvol ondernemerschap ligt.

Nieuw discours laat Leefstijl ondernemers niet koud

De laatste 10 jaar is, sinds de opkomst van internet, het zaken doen verschoven naar de online platforms. Met als gevolg dat er een nieuw discours rondom business is ontstaan. Slimme marketeers hebben zich het monopolie van het online zakendoen toegeëigend waardoor deskundige Leefstijl ondernemers, die hun sporen inmiddels hebben verdiend, zich nog maar moeilijk kunnen onderscheiden van de massa. Het blijft een uitdaging om zich online onderscheidend te profileren.

Informatie- en bewustzijnsvoorsprong en tekortschietend marktbesef reële risico's.

Een ander punt waar veel Leefstijl ondernemers tegenaan lopen is dat ze ten aanzien van zowel hun online als live prospect een informatie– en bewustzijnsvoorsprong hebben en tevens een tekort schietend marktbesef waardoor ze zich onvoldoende verdiepen in de behoeften van de prospect en daardoor zélf het risico lopen de prospect voorbij te lopen en de verbinding te verliezen.

Koud acquireren blijft nochtans voor de Leefstijl ondernemer echter dé allerbelangrijkste vaardigheid om je business van de grond te krijgen.

Koud acquireren gaat u namelijk veel gemakkelijker af:

 1. Als u een heftig maatschappelijk probleem bij de kop neemt.
 2. U de publieke verontwaardiging over de gevolgen van dit maatschappelijke probleem op langere termijn, tot in iedere vezel van uw lijf voelt. En vervolgens voor uzelf deze gewaarwording weet te transformeren in een kansrijk perspectief.
 3. U uw niche flink hebt aangescherpt.
 4. U de sublieme oplossing voor handen heeft om dit collectieve probleem voor zoveel mogelijk mensen tegelijk op te lossen.
 5. U uw strategie duidelijk heeft om niet alleen die impact ook werkelijk te maken maar ook om uzelf en uw ideeën over de oplossing van het probleem, op basis van uw waardesysteem en strategie, voor het voetlicht te brengen.

Voorbeeld casus:

De week hoorde ik de moeilijkheidsgraad van koud acquireren, op het hoogste niveau, van een van mijn cliënten terug.

Na een heel traject zat hij uiteindelijk met de juiste, beslissingsbevoegde gesprekspartner aan tafel om samen enkele gigantische bedrijfsrisico’s van dat bedrijf uit de doeken te doen, waarna hem ter plekke ‘agressieve verkoop’ werd verweten en hij met lege handen weer buiten stond. 

Zijn allerbelangrijkste missie was immers, om op basis van argumenten en gedegen vooronderzoek, deze partij overtuigend en intrinsiek ‘ja’ te laten zeggen, binnen 5 risicodomeinen te helpen en mee te laten bewegen richting hun allerbelangrijkste doel: Onomwonden en onvoorwaardelijk de belofte aan de doelgroep en het publiek waarmaken.

Toen hij deze casus aan me voorlegde kwam onmiddellijk bij me op: "Op een ander level insteken." Toch had deze casus alle leerpunten in zich om op te reflecteren. Hoe waren namelijk de 6 eerdere stappen doorlopen?
Dat is wat we in de live Masterclass 'Koud acquireren' gaan doen.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Wat komt er bij koude acquisitie kijken?
 • Hoe ziet uw voorbereiding eruit? Welke 6 stappen moeten minstens eerst doorlopen zijn?
 • Waarom een kraakheldere intuïtie vereist is?
 • Hoe ontwikkelt u uw script?
 • Welke 4 strategieën moet u uit uw hoofd kennen en waarom?
 • Waarom uw eigen waardesysteem hierbij goud waard is?

U ontvangt hierbij ook het werkboek.

Er is alle ruimte om op eigen ervaringen te reflecteren.

Bent u erbij?