Hoe je voorkomt dat je in je werk verzuipt.

Over jou als topondernemer.

Je hebt een succesvol bedrijf neergezet. Je maakt maximale impact in het leven van mensen en jouw footprint in het groter geheel tekent zich steeds duidelijker af. Ook financieel ondergaan je jaarlijkse winsten een exponentiële groei. Je functioneert op de toppen van je kunnen. Je bent, ondanks die 80 werkuren per week, niet kapot te krijgen en pareert met opgeheven hoofd de zwaarste tegenslagen.

En plots is daar die wake–up call.

Zoals Ad die na 25 jaar ondernemen een licht auto–ongeluk krijgt met grote gevolgen.

De aanhoudende hoofdpijn en oorsuizen zijn amper vol te houden.

In de afspraken met klanten sluipen onzorgvuldigheden, de offertes zijn niet meer foutloos en de minste of geringste tegenslagen grijpen hem aan en zorgen voor slapeloze nachten.

Op aanraden van een vaste club adviseurs en directbetrokkenen wordt besloten het bedrijf te verkopen om te voorkomen dat Ad's klachten zijn weerslag op de toekomstige balans heeft.

Verdere motieven voor de verkoop is ook dat hij dan tot rust kan komen, geen stress meer heeft en op z’n 45ste kan gaan rentenieren.
Voor Ad is het een negatieve keuze die hij onder (tijds)druk neemt.

Maar wat blijkt?

Na een voortvarende en succesvolle verkoop worden de hoofdpijn en het oorsuizen alleen maar erger.

Hoe komt dit?

Het is nu eenmaal zo dat je de man wel uit zijn bedrijf kan halen maar het plezier in het zakendoen, de ondernemer en het bedrijf niet zomaar uit de man.

Tijdens het JR BLESS jaarprogramma ligt daarom in eerste instantie de focus op het verwerven van zelfkennis, het informeren over gezondheid en ziekte, het reconstrueren van het exacte levensverloop en het verwerven van inzicht in zijn plek in ‘the bigger picture’.

Maar het blijft jammer dat dit traject niet eerder is ingezet. Dan had hij de regie over zijn gezondheid, zijn vitaliteit maar vooral zijn tijd als ondernemer terug kunnen claimen en met de opgedane kennis precies geweten welke aanpassingen hij in zijn bedrijf zou kunnen doen om die maximale impact te blijven maken. Maar dan in minimale tijd en zonder kopzorgen. Een leven in balans vereist ook een tijdsinvestering in andere gebieden van het leven.

Zo heb je als ondernemer niet alleen een accountant, bedrijfsadviseur en jurist nodig maar ook een integraal denkende business alchemist die je tijdig spiegelt en je dwingt rekening te houden met je persoonlijke intenties. Zodat je bedrijfsvorm en verdienmodel niet uitgroeien tot een meerkoppige, ontembare draak, maar blijven matchen met je eigen persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Inmiddels kennis gemaakt met je wake-up call, maar weet je niet hoe hiermee om te gaan?

Vraag dan nu een kantelgesprek aan. Dan kijken we hier samen naar.

Op jouw gezondheid en je betekenis in het grotere geheel!