Gouden ondernemers in het ijzeren handelstijdperk

Waarom gouden ondernemers zichzelf in het ijzeren handelstijdperk mogen beschermen?

Ben je iemand die mét oog voor het grotere geheel waarde levert. Ervaar je dat zakendoen in deze tijd nogal eens op een teleurstelling uitloopt? Word je slecht of zelfs niet begrepen? Ervaar je agressie of een gebrek aan respect door je teamleden of je klanten? 

Vervolgens doe je er alles aan om te reflecteren en te duiden welk stuk je bij jezelf nog dóór te werken hebt en loop je hier letterlijk op stuk. Doodmoe word je ervan. Dit gaat ten koste van je ondernemersplezier, je zielsvervulling en je vrijheid en ondermijnt op den duur je bedrijfsresultaten en bedrijfsvoering.

Wat als je altruïstische grondhouding als ondernemer
je zakelijk in de wielen rijdt en jij jezelf hierop stuk reflecteert?

Stop, dan ik heb nieuws voor je!

Als business alchemist help ik je jouw gouden kansen verzilveren die ontstaan nadat loden lasten zijn doorleefd en opgelost. En vanuit die achtergrond ontstaat een belangrijk inzicht.

Leven en zaken doen in deze nieuwe tijd waarin frequenties van de aarde aan het ophogen zijn en daarbij energetisch werkelijk alles op z’n kop gezet wordt, is ook het zakendoen hieraan onderhevig. Alle mooie verhalen ten aanzien van succesvol zakendoen, het maken van moodboards en omzetprognoses ten spijt: Oog hebben voor universele invloeden en daarop anticiperen is nu noodzaak.

Waar heb je als ondernemer nu rekening mee te houden?
Even wat achtergrondinformatie.

Het zakendoen op aarde kent 4 fasen. Dit zijn dezelfde fasen die zich ook in jouw persoonlijke leven voltrekken en kunnen dus door elkaar lopen. Maar dat is een ander hoofdstuk.

Eerst de 4 fasen:

1. De eerste fase is van GOUD

Dit is de handelsfase waarin eerlijk zakendoen voorop staat. Zij gaat uit van een maximale winst voor beide handelspartners en een gezamenlijk belang in een optimaal functionerend grotere geheel. Aan de basis hiervan ligt besef van verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, besef van gezamenlijkheid en eenheid én het wederzijdse vertrouwen dat beide partijen hier gelijk instaan. De intentie is om het allerbeste uit de handelsrelatie en de ander te halen omdat ieder zich ervan bewust is dat dit het grotere geheel ten goede komt.

Of zoals Rabbi Nilton Bonder dit Gouden handelsparadigma zo mooi omschrijft:

"Alleen twee rechtvaardigen kunnen met elkaar een gesjeft aangaan, zonder het uit lafheid te ontlopen.
Resulterend in de grootst mogelijke winst voor de een mét de grootst mogelijke winst voor de ander
en het kleinst mogelijke verlies voor de mensheid in het algemeen, de aarde en het universum". 

Uit: 'De kabbala van geld' door Rabbi Nilton Bonder

2. De tweede fase in van ZILVER

Het eerlijk zakendoen is langzaam aan het afbrokkelen. Het vertrouwen in de ander neemt af en men trekt zich terug op eigen grondgebied en probeert dáár het maximale uit te halen. Tegelijkertijd zijn de partijen zich bewust dat ze in het zakendoen kwetsbaar zijn en doen er alles aan om van de andere partij geen dief te maken. Dus er ontstaan contracten om zichzelf in te dekken en de ander te dwingen zich aan de afspraken te houden. Deze onderhandelingen draaien op het einde op een succes uit waardoor beide partijen, zakelijk bezien, bevredigend verder kunnen.
Volgens het zilveren handelsparadigma is de deal dan succesvol afgerond.

3. De derde fase is van KOPER

Eerlijk zakendoen staat niet meer voorop maar wordt verruild voor een ander paradigma:
Maximale winst waarin het eigen belang voorop staat!
Er wordt keihard uit onderhandeld om vooral de bal óver het midden naar de eigen kant te krijgen. Het voordeel mag slechts bij één partij liggen. Hieraan ten grondslag ligt een lineair gedachtegoed waarin de Homo Economicus centraal staat en het besef voor het belang van het grotere geheel naar de achtergrond is verschoven. De onderhandelingen en het opstellen van contracten kosten enorm veel tijd, energie én geld maar zijn een noodzaak om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers vallen. Uiteindelijk blijkt er dan tóch altijd weer een maas in de contracten geslopen te zijn, waardoor de afgesloten deal niet alleen ten koste gaat van één onderhandelingspartner maar ook ten koste van het grotere geheel. Er zijn alleen maar verliezers.
En gezien het koperen handelsparadigma wordt zo’n deal dan succesvol genoemd!

4. De vierde fase is van IJZER

De odnerhandelingspartners zijn er in deze fase op uit maximale winst voor zichzelf te behalen ten koste van de ander. Men bedriegt elkaar, zelfs zwaar onder de gordel. Respectloos, agressief en vol verwijten wordt de handelspartner en de handelsrelatie misbruikt, vernederd en beschadigd. Het vertrouwen in elkaar is nihil. Psychologische manipulaties en doortrapte algoritmes om de kwetsbare, onwetende mens geld af te troggelen is tot sport verheven. Beloftes worden niet nagekomen, men verschijnt niet op afspraken, men laat niets meer weten. Gemaakte afspraken worden ontdoken. Men start rechtszaken om elkaar met geweld geld afhandig te maken of elkaar zó te intimideren dat men verplicht wordt geld af staan wat het zelfrespect en zelfvertrouwen verder ondermijnt. Er ontstaan vage contracten met tal van kleine lettertjes één kant op geschreven. De onderhandelingspartner vertegenwoordigt vaak een bedrijf of institutie wat in de overlevingsmodus voor het eigen bestaansrecht vecht. Denk hierbij aan bestaande, financieel kwetsbare ondernemers of juist instituties die persoonlijk in de ijzeren fase leven, een bank, verzekeringsmaatschappij etc.

Gezien het ijzeren handelsparadigma wordt de overleving, de torenhoge winsten of een geslaagde zelfbescherming: een overwinning en dus succesvol genoemd.

De laatste fase is aan het roesten!

Het zal duidelijk zijn dat we nu, algemeen gezien, in een ijzeren handelstijd belandt zijn. En die lijkt er momenteel stevig op los te roesten. Ondernemers die zelf persoonlijk in een gouden fase verblijven mogen zichzelf hiervan terdege bewust zijn en zichzelf beschermen.
Hoe je dat doet leer je tijdens het HC Biz Jaarprogramma en tijdens het HC BIZ kantelgesprek van een dagdeel.

Herken jij je persoonlijke situatie hierin en wil je hierop reflecteren?
Ga dan met me in gesprek >>

Met een warme zielsgroet,
Jeanne