Live Business Summit
"Mijn GOUDEN hart verzilveren in 8 fasen"

U leert nu hoe u als Leefstijlondernemer vanuit een altruïstische grondhouding het jaarinkomen van uw bedrijf vanuit zelfverzekerdheid een level hoger tilt. Zelfs terwijl u onderneemt in het ijzeren tijdperk. Met trots en een heldere toekomstvisie, zonder schuld– en schaamtegevoel! Ga er maar aanstaan!

Over schuld en schaamte wordt zelden gesproken maar zijn wél de sterkst ondermijnende emoties die leefstijlondernemers in de angstmodus duwen waardoor juiste acties en een passend inkomen uitblijven. Het sociale discours is niet mals over Leefstijlondernemers: het beste van uzelf dient u gratis weg te geven!

Nu kunt u hier voorgoed mee afrekenen!

Hoe?

Door het nauwgezet doorlopen van de 8 fasen openbaart zich uw bedrijf zoals u het altijd al voor ogen hebt gehad. U wordt bijgestaan en gestimuleerd alle hobbels te nemen die nodig zijn om uw bedrijf een afspiegeling te laten zijn van wie u van nature bent.

Bent u die altruïstische ondernemer die vanuit dienstbaarheid wil ondernemen en herkent u dat:

 • U uw bedrijf naar een hoger inkomensplan wilt tillen maar hinder ondervindt van deze paradox?
 • U onvoldoende vrijheid ervaart op de 3 belangrijkste levensterreinen om de juiste acties te ondernemen?
 • U deze vrijheid moeilijk opeist vanwege gevoeligheid voor de sociale discours en angst voor de gevolgen?
 • U zich gevangen voelt in de maatschappelijke structuren?

Terwijl u ervan droomt om vanuit uw Gouden Hart te ondernemen en in vrijheid en overvloed te blijven creëren!

Altruïstisch ondernemen, het nieuwe ondernemen!

Met het verhogen van de frequentie van de wereld wordt tevens het collectief bewustzijn en de intelligentie verhoogd die oog heeft en zorg draagt voor het grotere geheel. U voelt dit als geen ander haarzuiver aan.
 
Terwijl ‘oude’ ondernemerslessen op Social Media hun bestaansrecht nog claimen doet ondertussen het modern ondernemerschap zijn intrede.
Er ontstaan nieuwe paradigma’s die andere vormen van ondernemen, samenwerken en samenleven inluiden.
 
Wanneer u juist NU deze paradox voor uzelf oplost onderscheidt u zich in een overvolle markt. En het bewerkstelligt tevens enorme doorbraken in uzelf die uw persoonlijke missie en doelstellingen in een stroomversnelling brengen.

DE PARADOX VAN HET ALTRUÏSTISCH ONDERNEMEN

Hoe verzilvert u uw gouden hart? Die tijd breekt nu aan!
Altruïsme is de ultieme vorm van ondernemen die vanuit een verhoogd bewustzijn vorm krijgt en met name uitwerkt op uw eigen zielsbestemming, gezondheid en welbevinden. Maatschappelijke systemen bepalen niet langer meer het sociale ondernemers discours maar u bepaalt zelf hoe u onderneemt, wat en wie bij u past en wat en wie niet.

Ik ken dat!

Na het passeren van duizenden cliëntsystemen ben ik er de afgelopen 33 jaar als eerstelijns hulpverlener, docent, ondernemer en levensalchemist achter gekomen dat het niet is wát we doen om in ons leven vervulling te vinden maar hoe we dat doen.

Vanwege mijn heldere intuïtie verdiepte ik me al op mijn 18e stiekem in astrologie en quantummechanica, terwijl de maatschappelijke systemen en de sociale discours dat in die tijd zwaar veroordeelde.

Het besef dat het altijd al de bedoeling is geweest om als karmadrager en kwartiermaker mijn altruïstische grondhouding te combineren met het ondernemerschap, biedt me een onaflatende helderheid en focus om het potentieel bij mijn cliënten te onthullen en hen van dienst te zijn en bij te staan op de meest cruciale momenten in hun leven.

Juist wanneer ze op een kruispunt van wegen staan en vertwijfeld zijn over de te vervolgen route, helpen mijn ultrakorte interventies hen aan kansrijke perspectieven.

 

Ja, ik ben zowel bekend en vertrouwd met succes als met verlies!
Ja, ik heb ooit een landelijke Award gewonnen.
Ja, ik draaide als ondernemer jaaromzetten van 300k!
Ja, ik had personeel in dienst.
En o ja, ik ben zeker óók bekend met de zéér ongemakkelijke keerzijden van dit alles!

 

Tot er na mijn 45ste iets in mijzelf kantelde....

Tussen mijn 45ste en 50ste mocht ik mijn zielsopdracht manifesteren!

Ik werd me met de dag bewuster van mijn zielsopdracht en leefde steeds meer vanuit dát perspectief. Toen kwam er een héél andere, voor mij levensnoodzakelijke, uitdaging voorbij: “Hoe verzilver (aard) ik mijn gouden hart op MIJN EIGEN MANIER in plaats van dat het sociale discours en maatschappelijke systemen mijn succes bepalen?”

Die transitie bleek nou juist een lastige.

Na het nodige zelfonderzoek en heb ik niet alleen de code maar vooral de nodige noten gekraakt!
De allerbelangrijkste?
Hoe laat ik mijn verdienmodel, mijn bedrijfsprofiel, branding en marketing volledig samenvallen met WIE IK IN HART EN ZIEL BEN!

 • Geen concessies meer willen doen aan mijn waardesysteem en eigen integriteit.
 • De druk van buitenaf doorzien en de meningen van zogenaamde experts gemakkelijk langs me af laten glijden.
 • Voorbij komende verleidingen transformeren door bij mezelf af te stemmen wat ik werkelijk nodig hebt, wanneer en van wie. En daar gerichte actie op ondernemen.
 • Weigeren mezelf nog langer in de angstmodus te laten duwen. Die angst transformeren in gerichte en gemotiveerde actie.
 • Beseffen dat antwoorden op alle vragen in mezelf schuilgaan.


Bent u er klaar voor om deze noten verder met mij te kraken? 

Weer thuis komen in uw eigen bedrijf waar u trots op bent omdat het de perfecte afspiegeling is van uw waardesysteem, uw missie en boodschap!

Werkwijze in 8 fasen:

 1. Het persoonlijk JR Levensscript™ opnieuw tijdens deze Summit onder de loep nemen verduidelijkt tevens of eventuele stagnatie in uw bedrijf te maken heeft met:
  Karma,
  Mindset,
  Trauma's/blokkades en/of uw persoonlijk transitieproces?
 2. Het thema geld verder uitdiepen en opnieuw tegen het licht houden.
 3. De uitgebreide waardecheck om uw waardesysteem opnieuw te herijken en uw eigen voorwaarden herzien. Hieruit ontstaat vanzelf een verdere aanscherping van uw niche.
 4. Het inkomens- en verdienmodel wordt verder opgeschaald met aanscherping van bijbehorend convergerend businessplan.
 5. We nemen uw branding opnieuw onder de loep. Herkent u zichzelf nog in uw marketinguitingen en handtekening?
 6. Voldoen uw website en Social Media Platforms nog aan uw eigen huidige zichtbaarheidsnormen en zijn uw systemen, website, Social media platforms up to date en vloeiend ingericht om uw leven te vergemakkelijken.
 7. Copywriting aanscherpen en beeldmateriaal creëren om aan uw nieuwe zichtbaarheidsnormen te voldoen. Planmatig acties doorvoeren.
 8. We werken samen aan uw verkoop denkframe, verkooptechnieken en oefenen in het voeren van een verkoopgesprek.

We lichten uw bedrijf of onderneming door op sterktes en zwaktes en ontwikkelen creatieve strategieën om daar waar nodig, uw bedrijfsvoering om te buigen naar een vorm waardoor uw vertrouwen, plezier en ondernemerslust weer verder groei.

"Mijn Gouden Hart verzilveren" rekent definitief af met:

 • Dat ongemakkelijke gevoel als het thema 'geld' aan de orde komt.
 • Het diepgewortelde schuldgevoel en angst over het vragen van passende prijzen voor waardevolle diensten.
 • Het schaamtegevoel over het zogenaamde falen en ontrouw zijn aan uw eigen missie, energie en doel.
 • Stagnatie van uw bedrijfsontwikkeling.
 • Excuses waarom uw bedrijf niet loopt zoals u dat graag zou willen. Terwijl u precies weet wat er gaande is.
 • Het overweldigd worden door het succes van de ander waardoor de moed u in de schoenen zakt.
 • Financiële druk waardoor u bevriest.
 • Ontzettend veel ideeën die moeilijk tot uitvoer te brengen zijn omdat u niet weet waar te beginnen en welke volgorde en structuur aan te houden.

"Mijn Gouden Hart verzilveren" verschaft helderheid:

 • Over zowel uw waardesysteem als ondernemer als die van uw bedrijf en dienstenaanbod.

 • Waar u zich de rest van uw leven op mag focussen.

 • Welke kernkwaliteiten er in uw ZielsDNA schuilgaan.

 • Welke marketingstrategie hier het beste bij past!

 • Welke stappen u structureel verder gaat zetten.
 • Over uw krachtig, sensitief leiderschap.