Les 2. Landingsfase

Eerste fase ná de geboorte is de Landingsfase.

In deze fase staat de vorming van het EGO centraal. Het ego is het overlevingsmechanisme van het innerlijke kind om leider te worden van het 'ikke'. Zo leert het EGO de interne spanningen te verdragen tussen de eisen en verwachtingen van buitenaf en de eigen gevoelde frustraties en pijn van het niet kunnen uitleven van de eigenheid, de passies en het diep gevoelde zielsverlangen.

Overlevingsstrategie van de ziel.

Het universeel bewustzijn maakt, om als jong kind te overleven, plaats voor een overlevingsmechanisme: het “ego-bewustzijn.” Dit bewustzijn is heel alert en leergierig om zich alle tricks en trucs van de heersende normen en waarden in het systeem, waarin de baby geland is, eigen te maken.

Omschakeling van universeel bewustzijn naar ego-bewustzijn is pijnlijk.

Zonder het ego-bewustzijn redt u het als jong mens namelijk niet. De omschakeling van het, voor het jonge  kind, ‘vanzelfsprekende’ universele  zielsbewustzijn naar het ‘nieuwe, noodzakelijke ego-bewustzijn’ is voor een jong kind een verwarrend, moeilijk en pijnlijk proces. Maar helaas noodzakelijk om te kunnen overleven en interne conflicten te vermijden. We noemen dit in de psychologie ‘het socialisatieproces’.

Socialisatieproces nodig om te aarden.

Het jonge kind leert al heel snel dat het eigen diepste zielsverlangen en de primaire behoeften ondergeschikt zijn aan het voldoen aan de normen, waarden en structuren vanuit de naaste omgeving. Dit is namelijk voorwaarde om geaccepteerd en geliefd te blijven. Vanuit deze afhankelijkheid enerzijds en het intomen van de eigen verlangens anderzijds ontstaat het noodzakelijke ego. Ik omschrijf hier een zeer complex en perfect overlevingsmechanisme dat erop uit is om interne conflicten  en onlustgevoelens te voorkomen.

 

‘Wijs’ meisje van zes

Een voorbeeld hiervan ziet u in het filmpje hieronder van een meisje dat op de trap zit en haar moeder toespreekt. Dit noemen we dan een wijs kind. Die wijsheid komt uit het heldere kanaal en uit het oorspronkelijk bewustzijn wat van nature gewoon in ieder kind aanwezig is. Het is aan de ouders of ze het heldere bewustzijn en de zuiverheid van de zielsconnectie  kunnen verdragen en niet als een bedreiging voor de eigen tekortkomingen en het zelf gecreëerde wereldbeeld ervaren. In deze situatie respecteert en waardeert de moeder de uitlatingen van het kind. Deze veiligheid maakt dat het kind het kanaal ook open kan houden.

Het volgende filmpje laat zien wat er gebeurt als een jong kind zich 100% veilig voelt en het kanaal volledig heeft openstaan. Dit jonge kind weerspiegelt de overgeleverde informatie van haar Native American voorouders in het DNA. Pure zielsenergie maakt dat ze perfect aanvoelt wat haar te doen staat. Geen enkel misstapje is dan ook te bespeuren. Wonderlijk!

Native American Girl danst zonder enige misstap!

Of Adam, een jongen van bijna 6 die alle informatie uit zijn vorig leven als captain/piloot in een cockpit nog kan herinneren alsof hij nooit is 'overgegaan'. Het vermoeden bestaat dat hij in een vorig leven op redelijk jonge leeftijd is verongelukt en de ziel vrij snel weer is 'teruggekeerd' .

Mate waarin ‘t kanaal sluit hangt af van de mate waarin het kind zich veilig voelt.

Met het ‘vanzelfsprekende’ universele zielsbewustzijn bedoel ik het heldere communicatiekanaal met uw gidsen, het universum of uw innerlijke bron. Kijk maar welke woorden u er zelf het liefste aan geeft. Dit kanaal weerspiegelt uw zielsconnectie, uw sensitiviteit en hoger bewustzijn.  Er bestaan situaties waarbij het kind het kanaal niet helemaal af heeft hoeven sluiten. Dan voelt het kind zich veilig en sterk genoeg.
Echter tijdens het opgroeien kan de mens nog steeds in onveilige situaties belanden en kan het een nadeel zijn als het kanaal niet goed afgesloten is kunnen worden.

Mate waarin 't kanaal sluit hangt ook af van de energetische onderstromen.

De elementenverhouding in de planetaire constellatie in combinatie met de zielsopdracht maakt of het mogelijk is om het kanaal geheel af te sluiten. Zo is het voor mensen met procentueel veel water en lucht moeilijker om het kanaal geheel af te sluiten dan voor mensen met meer aarde of vuur in de constellatie. Sluit het kanaal niet goed, dan krijgt u universele informatie door tijdens uw aardingsfase. Dit kan lastig zijn in een omgeving en structuur die daar niet van gediend is en een zegen in een omgeving waar u volledig wordt erkend en geaccepteerd met uw gaven.

Heeft u duidelijk wat uw elementenverhouding is en welke zielsopdracht hierdoor ondersteund wordt? U kunt hiervoor altijd het JR levensscript™ aanvragen.


Er gaan wat jaren overheen voordat het overlevingsmechanisme goed is verinnerlijkt en de ziel is geland! De spontaniteit en de driften van het jonge kind weerspiegelen nog veel universeel zielsbewustzijn. Het kind weet namelijk onbewust precies hoe het echte leven in elkaar steekt. Het ego-bewustzijn is echter nodig om te overleven in de , voor het jonge kind, harde en onechte maatschappij.

Het ego: “Uw beste vriend en ergste vijand”. Echter: “Wanneer is het EGO uw beste vriend en wanneer uw ergste vijand?”

 
Het gevolg is dat het heldere universele zielsbewustzijn voor het kind steeds verwarrender wordt. Met wat het jonge kind aan eigen wijsheid en bewustzijn heeft,  klopt absoluut niet met wat het rond zich heen ziet gebeuren aan onrechtvaardigheid, agressie en onecht gedrag. 
Daarom kiest een kind onbewust voor de overlevingsstrategie die nodig is om het ‘universele bewustzijn’ beetje bij beetje de eerste zes levensjaren weg te stoppen en af te sluiten van het gevoel. We zeggen dan dat het ego gaat ‘aarden’ of gaat indalen in de aardse structuren. Dit wil zeggen dat de vertrouwde verbinding met het universum, de eigen spiritualiteit, wordt opgegeven om zich aan te kunnen passen aan de heersende normen, waarden en structuren die er vanuit de omgeving aan het kind gesteld worden.  Zo heeft het kind de meest kans om aanvaard, geliefd en gerespecteerd te worden
 
Het volgende Award winnend Canadese filmpje door Christian Larrave geeft het beste de paradox in deze fase weer.
( Kijk uit voor schokkende beelden! Maar de paradoxen als kind zijn ook schokkend!) 

Suggestie:

Waar had u het meeste last van de eerste 6 jaren? Waar voelde u zich het veiligste?
Als u benieuwd bent en even terug wilt kijken naar die tijd zou u de volgende geleide oefening kunnen doen die u langzaam meeneemt naar het contact met het kind wat u toen was.
 

Geleide oefening naar het kind in u van toen.

 

 Voelt u de behoefte om uw ervaringen naar aanleiding van deze oefening met me te delen dan kunt u me mailen. 
Doe waar u zich het prettigste en het veiligste bij voelt.
 
Het JR Levensscript™ geeft u onmiddellijk inzage in uw persoonlijke situatie en is uw zielsGPS waarbij u drie maanden op weg wordt geholpen om deze levensalchemistische kennis in uw dagelijks leven te implementeren.
 

GRATIS AFSTEMSESSIE

Om tot een overwogen besluit te komen en u aan te melden voor het JR Levensscript™ traject is het belangrijk om van te voren goed met elkaar af te stemmen. We mogen er allebei zeker van zijn dat dit het moment is om met elkaar in zee te gaan. Door het afstemformulier in te vullen kun u zich aanmelden voor een gratis afstemsessie.

Heeft u nog twijfels over wat u precies met uzelf en uw leven wilt, dan is het raadzaam hier eerst zelf naar te kijken en nog geen contact op te nemen.

Het complete e-college 'De levensloop van de ziel' volgen?