Les 1.
Conceptie, zwangerschap en geboorte.

De Ziel

"Uw drijfveer, uw gaven en het verloop van uw leven
staan al vroeg in het universum omschreven.
Al vóór uw geboorte vangt dit natuurlijke proces aan
en vormt de basis voor uw aardse bestaan."

Allereerst enkele belangrijke wetenswaardigheden:

 • Om de aardse ervaring te beginnen landt alleen maar dat stuk van de bewustzijnsenergie van de ziel op aarde die verdere heling en vervolmaking nodig heeft. De aardse, fysieke vorm zou de totale, zéér verfijnde energie van de oorspronkelijke ziel niet eens kunnen verdragen omdat die té sterk zou zijn en uit elkaar zou spatten.
 • Verfijnde energie is namelijk héél erg sterk. Hoe verfijnder de energie, hoe groter de impact. Dit is een bekend gegeven in de kwantummechanica.
 • Wat wij 'ziel' noemen, bestaat dus uit een gedeelte van de oorspronkelijke ziel en bevat een compact en geïndividualiseerd bewustzijn dat steeds opnieuw reïncarneert en in ieders leven steeds verfijnder transformeert.
 • Er bestaat zoiets als de wet van de gelijke trilling.
 • Water heeft een geheugen en is in staat trillingen op te nemen, te geleiden en verder te resoneren.
 • Daarom hebben zowel de bewuste als de onbewuste fysieke, emotionele, mentale en spirituele informatie vanuit de moeder zoveel invloed op de foetus omdat deze invloeden in het vruchtwater door resoneren op het DNA van het kind in wording.

Hoe en wanneer landt onze ziel  (een stukje) op aarde?

De conceptie en zwangerschap zijn belangrijke momenten in de tijdslijn van ons ontstaan. Over hoe en wanneer de ziel in daalt in de foetus bestaan diverse theorieën. Het meest logische is dat de compacte energie van de levensopdracht van de ziel die weer op aarde wil komen, mee resoneert met de gezamenlijke energie die de man en vrouw tijdens de conceptie omringt. Tijdens de conceptie hebben de mannelijke en vrouwelijke energie zich namelijk tot één energieveld vermengd. Gemakkelijk te herkennen door de ziel. De bewustzijnsenergie trekt daar naar toe.

Daarom is het ook belangrijk om uzelf als ouders op dit moment voor te bereiden. Niet alleen door gezondheidsondermijning zoveel mogelijk op te sporen, op te lossen en te vermijden. Het is even belangrijk om er samen voor te zorgen dat er ook energetisch een gezamenlijk liefdevol veld gecreëerd wordt.

Levensopdracht speelt een rol bij de keuze van de ouders.

U zou kunnen zeggen dat de ziel vanzelf bij die ouders terechtkomt die het beste bij de energie van de levensopdracht passen. De foetus bevindt zich nog met een groot gedeelte van de energie in de kosmos en een ander stuk van de energie is bezig op aarde te landen.

Hieronder de video van
Alexander Tsiaras From Conception to Birth

In deze film wordt duidelijk dat de celdeling, de vorming van de organen en de fysieke ontwikkeling van het hele kind iets is van de mens, de wetenschap, het aardse.....én onder invloed staat van universele en kosmische invloeden. Ja, natuurlijk mogen we dit zéker God of het Goddelijke noemen.

Des te belangrijker is het om te weten dat het onze eigen verantwoordelijkheid is om die celdeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en gezondheidsondermijning te voorkomen.

Tijdens de zwangerschap trillen zowel invloeden van buitenaf als gevoelens en gedachten van de moeder zelf, het hele emotionele spectrum van de moeder aan, wat vervolgens door resoneert in het vruchtwater naar de foetus toe. Het ongeboren kind is zich ten volle bewust van zijn omgeving en voelt exact de belevingswereld van de moeder aan. Dit voelt voor het ongeboren kind gedurende de negen maanden steeds vertrouwder.

Ook worden verstorende, incoherente elektromagnetische velden aangevoeld. Deze velden hebben hun grootste impact op het totaal onbeschermde DNA van de in de eerste 100 dagen van de zwangerschap te vormen 400.000 eicellen in de vrouwelijke foetus. Het betreft dus hier de toekomstige kinderen van de foetus. 

Zoals Barrie Trower ons hier vertelt:

Suggestie

U zou eens terug in de tijd kunnen gaan om af te stemmen op de situatie van uw ouders rond uw conceptie. Probeer hun fysieke, mentale, emotionele en spirituele situatie eens te omschrijven. Het zou u veel nieuwe inzichten bieden als u hier samen met uw andere gezinsleden  naar zou kunnen kijken.

In je eigen JR Levensscript™ wordt uw levensopdracht voor u gedecodeerd en uitgeschreven. U krijgt tevens te horen in welk levensdomein zich dit gedurende uw leven gaat afspelen. Uw persoonlijke JR Levensscript™ laten uitwerken doet u éénmalig en u heeft er een leven lang profijt van.

De Geboorte

De geboorte is een belangrijk moment vanwege de verandering van entiteit. Vóór de geboorte trillen invloeden van buitenaf de moeder aan en heeft effect op het ongeboren kind. Deze effecten en invloeden voelen voor het ongeboren kind vertrouwd.

Tijdens de geboorte wordt dit vertrouwde letterlijk doorgesneden en maken de vertrouwde trillingen plaats voor de vibraties en trillingen van het aardse leven. Dit nieuwe scala aan trillingen is voor de baby zó overweldigend, omdat het nu een fysieke zelfstandige entiteit is en geen fysiek deel meer van de moeder uitmaakt.

Omdat de baby voor 85% uit water bestaat en dus zéér ontvankelijk is voor trillingen van buitenaf, heeft de constellatie van kosmische invloeden op het moment van de geboorte de grootste emotionele impact op elke cel én op het zielsDNA. Dit is de reden waarom de geboortedatum, -plaats en -tijd zo belangrijk zijn voor het decoderen van het Levensscript en het ZielsDNA.

Geboortetrauma heeft zowel lichamelijke als emotionele dimensie.

Afgezien van de heftig lichamelijke gebeurtenis, is de emotionele impact voor de baby, om deze reden, ook niet te onderschatten. U kunt u nu zelf vast wel een voorstelling van een geboortetrauma maken. Vanwege de heftige aardse invloeden alleen al zal het kind zich snel bedreigd voelen en de veilige bescherming van de ouders zoeken.

Ziel sluit universeel bewustzijn zo snel mogelijk af.

Op het moment van de geboorte heeft de baby nog geen EGO, maar al wél een bewustzijn. Dit is een innerlijk gevoeld weten, uw intuïtieve bron. In dit e-college noemen we dit: "Het universeel bewustzijn van de ziel". De ziel weet precies hoe het leven op aarde in z'n werk gaat. Door de grove manier waarop we in onze cultuur hier op aarde met elkaar omgaan, is het voor het jonge kind van levensbelang om dit universeel bewustzijn min of meer noodzakelijkerwijs vóór het zesde levensjaar te parkeren en af te sluiten van het bewustzijn.

Suggestie:

 • Als u uw geboortekaartje nog heeft zou u het geboortekaartje kunnen voelen, betasten om te kijken welke beelden en gevoelens dit bij u oproept.
 • Welke rollen kreeg u onmiddellijk bij uw geboorte toebedeeld?
 • Hoe zag er de setting uit waarbinnen u werd geboren. Hoe kijkt u daar nu op terug?
 • Waar had u het meeste last van de eerste 6 jaren?
 • Waar voelde u zich het veiligste?

Tot zover deze eerste les! Door naar Les 2. De Landingsfase