JR EXCELLEER TRAJECT PRO™
voor ambitieuze ondernemers.

Gun jezelf vanaf nu een higher-end business (en leven) 

Je hebt al een heel traject van bezinning, zelfreflectie en ontwikkeling achter de rug. Je kent de schaduwkanten van het leven. Je hebt vaker in de duisternis vertoeft. Ook weet je hoe het is om in alle eenzaamheid zelf de weg terug naar het licht en de liefde af te leggen. Je bent in staat ervaringen diepgaand te beleven en vertrouwt voor 100% op het goddelijke in jezelf.

Ik hoef het je niet te vertellen. De reden dat je het universum, het goddelijke -of hoe je het voor jezelf ook benoemd-  in jezelf aanwezig voelt, maakt dat je heel andere besluiten neemt. Alleen het allerbeste is voor jou goed genoeg. Dus ook voor de klanten die op je pad komen.

Dit vereist echter een bewustzijnsverschuiving op het gebied van waardering en zelfwaardering. Dit zijn de essentiële onderdelen van jouw persoonlijk business waardig waardesysteem die ten grondslag liggen aan higher-end ondernemen.

De volgende stap in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling ziet er als volgt uit:

 • Een higher-end business- en verdienmodel dat exact aansluit bij jouw zielsDNA, je blauwdruk én waardesysteem.
 • Een inside-out marketingsysteem dat louter een uiting is van zelfexpressie.
 • Je weet intenties rondom het complexe begrip vrijheid tot in de finesses te manifesteren.
 • Organische sales, het voeren van organische verkoopgesprekken behoren tot je comfortzone.
 • Door jouw subliem ontwikkelde intuïtie en creativiteit staan alle middelen tot je beschikking om tot volledige zelfverwerkelijking te komen.

Business alchemie gaat uit van je huidige situatie.
Waar sta je op dit moment?
Wat is jouw zielsDNA, jouw speelveld en hoe ziet jouw waardesysteem er uit?

 • Je hebt ervoor gekozen om trots te zijn op alle onderdelen van je bedrijf, te verdienen wat je waard bent en daarnaast nog tijd over hebben voor zaken die je van levensbelang vindt, maar ondervindt hierbij hinder?
 • Mag je bedrijf, aanbod en verdienmodel tegen het licht gehouden worden?
 • Bestaat er ruimte voor verbetering om jezelf online, adequaat en consistent voor het voetlicht te brengen?
 • Ben je ambitieus en vraag jij jezelf af hoe jij je bedrijf naar het volgend level tilt?
 • Houden tegenslagen in het verleden je in de greep?
 • Gaat de deal afsluiten in je verkoopgesprekken jou goed af of ervaar je ruimte voor verbetering?
 • Slokt je bedrijf je tijd teveel op of ontbreekt het je aan de tijd om je op je bedrijf te focussen?
 • Past jouw business- en verdienmodel exact bij jouw waardesysteem? Of triggert het convergerend Ultra High-end business- en verdienmodel je en vraag jij jezelf af hoe je leven eruit ziet als je dat gemanifesteerd hebt?

Deze vragen weet je gedurende het JR EXCELLEER TRAJECT PRO™ zelf te beantwoorden.

Vervolgens breng je aan de hand van het toepassen van de 10 business alchemistische principes eerst de huidige situatie op orde vóórdat je energie uit laat gaan naar je gewenste situatie.

Dit is de lastigste fase van het traject. De mens is van nature geneigd om het in orde brengen van de huidige situatie over te slaan. Alle aandacht gaat namelijk uit naar de gewenste situatie. Hier komt de business alchemist om de hoek kijken en houd je bij les.

Doe wat gedaan moet worden!

Dan is het tijd voor het in kaart brengen van de gewenste situatie
en worden intenties zorgvuldig geformuleerd en uitgezet.

Tijdens deze fase in het traject vind uitzuivering, aanscherping en verdieping van je exacte speelveld en speelruimte plaats. Je niche kristalliseert zich uit. De inside-out marketingstrategie krijgt vorm en inhoud. Je leert klanten werven en aantrekken. Je leert je programma verkopen.
Je leert aan de hand van implementatie van de 5  ultra high-end business strategieën jezelf de ultra high-end ondernemerscadans van  - klanten aantrekken, werven, verkopen, helpen en reflecteren -  eigen maken.

Waarom het JR EXCELLEER TRAJECT PRO™ ?

 • Vaak worden stagnaties of obstructies binnen het ondernemerschap veroorzaakt door een omstandigheid die zich nog buiten je blikveld of bewustzijn bevindt. Het licht laten schijnen op je oorspronkelijke intentie in relatie tot deze omstandigheid, gecombineerd met een ultrakorte interventie is voldoende om weer dóór te kunnen en gewenste resultaten te bereiken.
 • Na het traject heb je restjes drama weten te transformeren in succesvol leiderschap en het nemen van de eigen regie.
 • Bij het zoeken naar de juiste business mentor laat jij je als bewuste ondernemer niet verleiden maar kies je op basis van zelfkennis, informatie, intuïtie en eigen ervaring. Het JR EXCELLEER TRAJECT PRO™ bied je die ervaring.

Aanvraagformulier
JR EXCELLEER TRAJECT PRO™

Aangezien ik zorgvuldig ben in het aangaan van samenwerkingsrelaties vraag ik je om onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te verzenden.
Als je aanvraag in lijn ligt met de intentie van dit traject en nauw aansluit bij mijn eigen waardesysteem, hebben wij persoonlijk contact en ontvang je daarna de definitieve aanmeldingslink voor het traject.

Maar wacht!

Vóórdat je overgaat tot het invullen van onderstaand formulier wil ik je een wezenlijke vraag stellen zodat je eerst bij jezelf te rade gaat.

Die vraag is:
In welke onderstaande bezwaren herken jij jezelf waardoor deze je er nu van weerhouden om onomwonden 'JA' tegen het JR EXCELLEER TRAJECT PRO™ te zeggen?

 • Ik heb het geld (nu) niet op de plank liggen.
 • Mijn man/vrouw/kinderen gaan nu voor.
 • Het traject biedt me geen enkele meerwaarde.
 • Het zal voor mij wel weer veel te duur zijn.
 • Ik vertrouw je (mezelf) niet dat ik de resultaten ook daadwerkelijk behaal.
 • Ik moet eerst nog....en dan nog....dus over een tijdje...
 • Ik heb er de tijd niet voor.
 • Ik geloof hier niet in en voel weerzin.

Staan er antwoorden bij die resoneren met je dan is het beter het formulier niet in te vullen. Je mag hier eerst zelf nog mee aan de slag.

Word je wél getriggerd op een onomwonden 'JA'?

Dan ben je welkom om het kantelgesprek van 45 minuten met me aan te gaan en daardoor een duidelijk perspectief met minstens 3 belangrijke inzichten te ontvangen.

Om me goed voor te kunnen bereiden vraag ik je vriendelijk om onderstaand formulier in te vullen en je gegevens alvast met me te delen. Geef aan waarom je denkt dat we een goede match zullen zijn en wat je vooral wilt bereiken. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld volgens ons privacybeleid. Hartelijk dank voor het vertrouwen en tot binnenkort!