JR EXCELLEER TRAJECT™
voor bewuste, ambitieuze en bezielde ondernemers.

Over uw business waardig waardesysteem, uw ambities,
diepste verlangens en uitdagingen.

 • U heeft ervoor gekozen om trots te mogen zijn op alle onderdelen van uw bedrijf, te verdienen wat u waard bent en daarnaast nog tijd over hebben voor zaken die u van levensbelang vindt, maar ondervindt hierbij nog hinder?
 • Mag uw bedrijf, aanbod en verdienmodel nog eens tegen het licht gehouden worden?
 • Bestaat er nog ruimte voor verbetering om uzelf online, adequaat en ritmisch voor het voetlicht te brengen?
 • Bent u ambitieus en vraagt u zichzelf af hoe u uw bedrijf naar het volgend level tilt?
 • Houden tegenslagen in het verleden u nog wel eens in uw greep?
 • Gaat de deal afsluiten in uw verkoopgesprekken u goed af of ervaart u ook dáár nog ruimte voor verbetering?
 • Slokt uw bedrijf uw tijd teveel op of ontbreekt het u aan de tijd om u op uw bedrijf te kunnen focussen?
 • Past uw business- en verdienmodel exact bij uw waardesysteem? Of triggert het convergerend Ultra High-end business- en verdienmodel u en vraagt u zich af hoe uw leven eruit zou zien als u dat gemanifesteerd zou hebben?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die u gedurende het JR EXCELLEER TRAJECT™ zelf zult weten te beantwoorden.

Waarom het JR EXCELLEER TRAJECT™ van 10 weken?

 • Vaak worden stagnaties of obstructies binnen uw ondernemerschap veroorzaakt door een omstandigheid die zich nog buiten uw blikveld of bewustzijn bevindt. Het licht laten schijnen op uw oorspronkelijke intentie in relatie tot deze omstandigheid, gecombineerd met een ultrakorte interventie is voldoende om weer dóór te kunnen en gewenste resultaten te bereiken.
 • U bent na 10 weken vrij om uw eigen toekomstige route uit te zetten en te bepalen in welke vorm u verdere support wenst.
 • Na 10 weken heeft u restjes drama weten te transformeren in succesvol leiderschap en het nemen van de eigen regie.
 • Bij het zoeken naar de juiste business mentor laat u zich als bewuste ondernemer niet verleiden maar kiest u op basis van zelfkennis, informatie, intuïtie en eigen ervaring. Het JR EXCELLEER TRAJECT biedt u die ervaring.
 • Tijdens 10 weken samenwerken ontvouwt zich de duidelijkheid over beider waardesysteem. Dan besluiten we of we in lijn liggen met elkaars blauwdruk en intenties. Dat leidt tot een échte match voor verdere samenwerking. Deze duidelijkheid is na 10 weken samenwerken helderder dan binnen een Skypegesprek of VIP dag.

Tijdens het JR EXCELLEER TRAJECT™ ontvangt u:

 • Uw persoonlijke JR Levensscript™ Basis.
 • Perspectief biedende feedback op uw huidige bedrijfsvoering en persoonlijke thema's naar aanleiding van verheldering van uw blauwdruk.
 • Inzicht in de aard van de obstructie of stagnatie die uw persoonlijke groei en die van uw bedrijf momenteel tegenhoudt.
 • Inzicht in uw 3 belangrijkste leerdoelen.
 • Strategieën om deze leerdoelen vorm te geven.
 • Doorlinks naar de online modules die voor behalen van uw resultaten tijdens deze 10 weken nodig zijn.
 • JR Creditpakket 3 in te zetten 6 maanden ná het JR INTROTRAJECT.

Op onze samenwerking zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van toepassing die u op uw gemak kunt doornemen.

Aanvraagformulier
JR EXCELLEER TRAJECT™ 10 weken

Aangezien ik zorgvuldig ben in het aangaan van samenwerkingsrelaties vraag ik u om onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Als uw aanvraag in lijn ligt met de intentie van dit traject, hebben wij persoonlijk contact en ontvangt u daarna de definitieve aanmeldingslink voor het traject.

Maar wacht!

Vóór u overgaat tot het invullen van onderstaand formulier wil ik u eerst een wezenlijke vraag stellen.

Die vraag is:
Wat weerhoudt u er nu van om onomwonden 'JA' tegen het JR Introtraject te zeggen?

 • Het zal voor mij wel weer te duur zijn.
 • Ik heb het geld (nu) niet op de plank liggen.
 • Mijn man/vrouw/kinderen gaan nu voor.
 • Het traject biedt me geen meerwaarde.
 • Ik vertrouw je (mezelf) niet dat ik de resultaten behaal.
 • Ik heb er de tijd niet voor.
 • Ik geloof hier niet in en voel weerzin.

Staan er antwoorden bij die resoneren dan is het beter het formulier niet in te vullen. U mag hier zelf nog mee aan de slag.

Wordt u wél getriggerd op een onomwonden 'JA'? Vul dan nu onderstaand formulier in en hebben we persoonlijk contact om eerst nog emt elkaar af te stemmen. Uw definitieve aanmeldingslink volgt daarna.