Over Jeanne
Life & Business alchemist |
Integraal denker en spreker.

Als spreker te boeken over de volgende onderwerpen:

 • Gezondheidsprotectie op de werkplek. Gezondheidsondermijning herkennen en hanteren.
 • Persoonlijk succes en de identiteitstheorie.
 • Persoonlijk succes: Lot versus creatie?

Bruggenbouwer tussen uw twee werelden

Bent u wel eens verwart tussen wat uzelf intuïtief aanvoelt en hoe anders de buitenwereld reageert? Tussen het innerlijk, steeds verder ontwakende bewustzijn en de uiterlijke wereld, de systemen. Dat u zichzelf wel eens afvraagt: "Ben ik nou gek of.....?" Ik help u graag om deze twee werelden te leren begrijpen en nader tot elkaar te brengen, zodat u deze in uzelf kunt integreren tot één geheel.  Zodat u moeiteloos en met veel plezier onderneemt, werkt en leeft.

Het leven intensief aangaan

Als oudste boerendochter ben ik opgegroeid in een uitgebreid natuurgebied waardoor ik me sterk verbonden voel met alles wat ademt en leeft. Om achter de zin van het leven, de aard van de gebeurtenissen en de werking van de natuur te komen ben ik zowel mijn persoonlijke als mijn beroepsmatige leven (zie LinkedIn profiel) intensief aangegaan. Niets menselijks is me daarom vreemd.

Fact checking is mijn natuur: van naadje tot draadje, van de hoed en de rand en wil ik zéker weten waar de klepel hangt als ik een klok hoor luiden.

Als business alchemist en kwartiermaker loop ik op de troepen vooruit.

Voelt u zich gesterkt en getroost door mijn denkframe:
Door mijn opgedane kennis en ervaringen, zowel binnen de hulpverlening als het onderwijs en het ondernemerschap, heb ik als geen ander leren beseffen dat levenskwaliteit en succes niet alleen afhangen van iemands potentieel of tekorten, van inzet of levenservaring, sociale of bedrijfsmatige competenties.

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat mensen, relaties en bedrijven niet alléén in sterke mate beïnvloed worden door sociale discours en intermenselijk verkeer maar zeer zeker óók door superieure natuurlijke, evolutionaire en universele wetmatigheden, omstandigheden en krachten waar wij als mens weinig tot geen besef meer van hebben. Deze kijk op het leven heeft me helpen ontdekken hoe ik van waarde kan zijn in het collectieve gezondheidsdomein. Ook ken ik de tendensen en kan u daardoor het beste bijstaan in het verder ontwikkelen van uw bedrijf zodat die exact een afspiegeling is van uw zielsopdracht en waardesysteem volgens uw eigen bioritme.

Levensalchemist.

Als levensalchemist ben ik uw ZielsGPS en help ik u focussen op wat er in uw leven écht toe doet. Zo kunt u uw gouden kansen verzilveren en de loden lasten laten voor wat ze zijn. Zowel in uw persoonlijk als beroepsmatig of zakelijk leven.

De paradox van het altruïstisch ondernemen

Hoe verzilvert u uw gouden hart? Die tijd breekt nu aan!
Altruïsme is de ultieme vorm van ondernemen die vanuit een verhoogd bewustzijn vorm krijgt en met name uitwerkt op uw eigen zielsbestemming, gezondheid en welbevinden. Maatschappelijke systemen bepalen niet langer meer het sociale ondernemers discours maar u bepaalt zelf hoe u onderneemt, wat en wie bij u past en wat en wie niet. Besef van uw waardesysteem is ligt hieraan ten grondslag.

Ik ben hiermee bekend!

Na het passeren van duizenden cliëntsystemen ben ik er de afgelopen 33 jaar als eerstelijns hulpverlener, docent, ondernemer en levensalchemist achter gekomen dat het niet is wát we doen om in ons leven vervulling te vinden maar hoe we dat doen.

Vanwege mijn heldere intuïtie verdiep ik me al sinds mijn 18e in astrologie en quantummechanica, terwijl de maatschappelijke systemen en de sociale discours dat toentertijd zwaar veroordeelde.

Het besef dat het altijd al de bedoeling is geweest om als karmadrager en kwartiermaker mijn altruïstische grondhouding te combineren met het ondernemerschap, biedt me een onaflatende helderheid en focus om het potentieel bij mijn cliënten te onthullen en hen van dienst te zijn en bij te staan op de meest cruciale momenten in hun leven.

Juist wanneer ze op een kruispunt van wegen staan en vertwijfeld zijn over de te vervolgen route, helpen mijn ultrakorte interventies hen aan kansrijke perspectieven.

Ja, ik ben zowel bekend en vertrouwd met succes als met verlies!
Ja, ik heb ooit een landelijke Award gewonnen.
Ja, ik draaide als ondernemer jaaromzetten van 300K!
Ja, ik had personeel in dienst.
En o ja, ik ben zeker óók bekend met de zéér ongemakkelijke keerzijden van dit alles!

Tot er na mijn 45ste iets in mijzelf kantelde...

Ik werd me met de dag bewuster en leefde steeds meer vanuit dát perspectief waardoor er een héél andere levensnoodzakelijke levensopdracht voorbijkwam: “Hoe verzilver (aard) ik mijn gouden hart op MIJN EIGEN MANIER in plaats van dat het sociale discours en maatschappelijke systemen mijn succes bepalen?”

Die transitie bleek een lastige!

Na het nodige zelfonderzoek en heb ik niet alleen de code maar vooral de nodige noten gekraakt!
Hoe laat ik mijn business volledig samenvallen met WIE IK IN HART EN ZIEL BEN!

 • Geen concessies meer doen aan mijn waardesysteem.
 • Meningen van zgn. experts langs me heen laten glijden.
 • Voorbij komende verleidingen negeren en gerichte actie te ondernemen op wat ik écht nodig hebt, wanneer en van wie.
 • Weigeren mezelf nog langer in de angstmodus te laten duwen.
 • Beseffen dat antwoorden op alle vragen in mezelf schuilgaan.

Methodiekontwikkeling

De inzichten, zowel de JR Levensscript™ methodiek als de energetische groepsmethodiek 8-KRACHT™ zijn gebaseerd op kennis van de natuurprincipes, de alchemie, de astrologie, kwantumfysische- en wiskundige inzichten en resultaten, systeemtheoretische en narratieve  theorieën en baanbrekende ontdekkingen en strategieën van de laatste jaren op het gebied van de complementaire geneeskunde.

Het JR Levensscript™ is uw ZielsGPS op weg naar:

 • Een heldere toekomstvisie
 • Zelfkennis
 • Een 'groothoek' bewustzijn
 • Rake besluitvorming
 • Gemoedsrust

De energetische groepsheling 8-KRACHT™ leidt coaches en therapeuten op om in minder tijd méér cliënten te faciliteren om:

 • Hun eigen helingsproces ter hand te nemen
 • Uitval op het werk te voorkomen.
 • Zelfheling in het eigen systeem te integreren

Sinds 2003 actief in het onderzoek en toepassing van natuur eigen frequenties om verstorende elektromagnetische velden van 2G - 5G te neutraliseren en gezondheidsondermijning te voorkomen. www.emv-interventie.nl

Kennis inhuren 

Ik ben op mijn best wanneer ik mijn meest actuele kennis met u kan delen. Op vele manieren binnen het aanbod kan ik er voor u zijn.  Indien gewenst één op één. Het is aan u!
Ik word uitgedaagd om van niets iets maken of van iets, iets beters en wil u inspireren, fascineren, motiveren en altijd op maat voor u te creëren!

Tot gauw,