KENNIS OVER DE START VAN UW LEVEN?
VAN LOT NAAR CREATIE: LEVENSBELANGRIJK!

Tijdens de start van uw leven landt u in de aardse structuren. Als dat onvoldoende gebeurt of niet goed plaatsvindt levert dat verstoringen op tijdens het verder aarden op aarde en het manifesteren van de zielsopdracht. Pech op pech, tegenslag op tegenslag, frustratie inclusief negatieve spiraal met mogelijk een depressie of burn-out kunnen dan het gevolg zijn. Het wordt dan het LOT genoemd. Voldoende levensalchemistische informatie zorgt ervoor dat u kennis heeft van de 2 belangrijkste basisprincipes van het landen van de ziel op aarde en adequaat hierop kunt anticiperen zodat u niet meer onderhevig bent aan het lot maar zélf actief uw kantelmomenten en uw leven kunt vormgeven.

Van lot naar creatie!

Als u over de basis kennis van de levensalchemie beschikt, des te beter u het leven zélf vorm kunt geven zoals het uiteindelijk de bedoeling is voor u.

De eerste twee delen van het 6-daagse e-College 'De levensloop van de ziel' staan voor u klaar. Gewoon gratis, ja zelfs zónder het achter te hoeven laten van een emailadres. Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat zoveel mogelijk mensen van deze informatie op de hoogte zijn en er hun voordeel mee kunnen doen!