Het JR EMV INTERVENTIE programma
vóór behoud en herstel van gezondheid

 3 eenvoudige stappen hoe u de schadelijke impact van Elektro Magnetische Velden (door o.a. mobiele netwerken, WIFI, slimme meters) voorkomt en vermindert.

Mijn cliënten stellen zich tot doel om topfit op het hoogste podium te blijven presteren. Hiervoor zijn een kraakheldere intuïtie, een intelligente mindset en een topfit lichaam vereist.
Gezondheidsondermijning herkennen en hanteren is een belangrijk onderdeel. Hier hoort bij dat EMV's in huis worden opgespoord, doorgemeten en verminderd met hoogwaardige technologie.
Ik realiseerde me dat het, preventief gezien, voor de meest kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, teenagers die met hun smartphone vergroeit zijn en ouderen die graag surfen op internet, noodzakelijk is om ook van deze informatie op de hoogte te zijn. Ik nodig iedereen die baat kan hebben bij deze kennis dan ook van harte uit om precies ditzelfde te leren en weer grip te krijgen op de eigen gezondheid en vitaliteit.

"De toename van het aantal mensen met een burn-out, depressie, aantasting van fertiliteit en erectiestoornissen gaat gelijk op
met de toename van hoogfrequente elektro magnetische velden."

Het onderdeel EMV binnen de gezondheidsprotectie is gedurende de jaren steeds verder geperfectioneerd en uiteindelijk doorontwikkeld tot drie belangrijke basisstappen die juist datgene onder de loep neemt waar de meeste mensen, die dit op hun eentje proberen uit te pluizen, over het hoofd zien en dus op stuk lopen.

Mijn procesmatige onderwijsvaardigheden staan garant voor een hapklaar online programma waardoor u zich de stof gemakkelijk eigen kunt maken en niet overweldigd wordt door een hoeveelheid aan kennis. Hierdoor is de kans kleiner dat u verloren, vertwijfeld en gefrustreerd achterblijft en deze cursus links laat liggen.

Uw lichaam en ziel zijn gediend bij gerichte aandacht en toewijding. Wil de ziel adequaat in het lichaam verankerd blijven, wat nodig is voor een kraakheldere intuïtie, dan dienen verstoringen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden herkend, opgeheven of verminderd. EMV's zijn belangrijke sluiers die een wig drijven tussen ziel en lichaam en verstoren op die wijze de gezondheid en het welbevinden. Gezondheidsstress ondermijnt relaties, werk & inkomen. Dit wilt u te allen tijde voorkomen.

Het EMV protectie programma in 3 stappen

 

STAP 1
Kennis van EMV's
en hun impact

Module 1

 • Omvat alle EMV informatie die nodig is om u de basiskennis eigen te maken.
 • Het gaat hier over de meest risicovolle velden in uw eigen huis, hoe die werken en een compleet EMV analyse en overzicht van uw huis.
 • U leert welke impact deze velden op cellulair niveau op uw lichaam hebben en zo uw algehele gezondheid beïnvloeden.
 • Welke EMV’s dus het meest desastreus voor uw gezondheid en waarom.

STAP 2
 EMV's opspo
ren, doormeten en herkennen

Modules 2 & 3

 • U leert hoe u uw hele huis het beste benadert om de EMV's waar u aan blootgesteld bent op te sporen en te beoordelen.
 • We starten met de velden die van buitenaf komen om zo steeds gerichter naar binnen te werken.
 • U leert iedere kamer en ruimte gedetailleerd door te meten.
 • U leert hoe u prioriteiten aanbrengt in uw EMV lijst. Door middel van het bepalen van de meest kritieke items die de meeste impact op uw gezondheid hebben en waarom.

STAP 3
EMV's verminderen en met EMV Protectie anticiperen

Module 4 & 5

 • U leert wat u wél en niet kunt verminderen en hoe daar zo adequaat mogelijk op te anticiperen en met de mogelijkheden om te gaan.
 • In deze module wordt behandeld welke geavanceerde technologie van toepassing is op uw situatie om uw eigen laagfrequent aardmagnetisch veld te beschermen en welke natuurlijke opties er allemaal zijn.
 • Uiteraard krijgt u ook alle installatietips die uitgebreid zijn uitgeprobeerd en subliem bevonden inclusief inventieve feedback voor uw unieke situatie.

Ieders huis en perceel kent andere afmetingen en heeft een andere indeling. Ook ieders leefsituatie en gezinssamenstelling is anders. In het persoonlijk EMV programma is tevens uw eigen stralingsmeetapparatuur en beschermingspakket inbegrepen.
Om voor uw persoonlijke situatie een passend aanbod en prijsopgave te kunnen doen vraag ik u  om onderstaand aanvraagformulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Wanneer u dit formulier terugstuurt, kunt u een passend aanbod inclusief prijsopgave verwachten.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om persoonlijk met mij te overleggen via de telefoon of Skype
vooraleer u zulke beslissingen neemt.