Blushield Coherentie

Coherente EMV Bescherming

In eerste instantie wilde Blushield een apparaat ontwikkelen dat mensen zou beschermen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. En dat doet het, maar wat de ontwikkelaars van Blushield niet verwacht hadden is dat het veel meer doet dan dat!
Zij ontdekten dat het coherentie (eenheid, evenwicht, stabiliteit) creëert in het leven van mensen. 

 • Een betere gezondheid
 • Emotionele stabiliteit
 • Toegenomen geluksgevoel,
 • Het holistisch bijdragen aan het welzijn van haar gebruikers 

Het apparaat is niet het apparaat zélf dat de verandering bewerkstelligt. Wat men heeft ontdekt is dat de Blushield devices de juiste omstandigheden creëren om veranderingen te laten plaatsvinden; zij werken als een katalysator. 

Een katalysator is betrokken bij een reactie, maar wordt nooit opgebruikt. Wat een katalysator doet, is je energieniveau in zo’n mate verhogen dat we een verandering kunnen doormaken. Daardoor worden we gefaciliteerd door meer mogelijkheden, bronnen en kracht om zulke positieve ​​verandering in te zetten en werkelijk te bewerkstelligen.

Door het lichaam te bevrijden van oxidatieve stress gerelateerd aan elektromagnetische velden wordt de balans terug in het leven van mensen gebracht. Deze balans kan zich uiten in bijvoorbeeld het normaliseren van de bloeddruk, blijdschap, betere nachtrust, etc. Het kan zelfs effect hebben op niet-levende zaken, zoals bijvoorbeeld een auto of een computer die beter gaat lopen.
 
Blushield induceert coherentie in de omgeving waarin het wordt gebruikt. Daardoor hebben incoherente velden minder effect op het lichaam. Niets is 100% effectief, vanwege factoren waar we nog geen weet van hebben, maar wij zijn ervan overtuigd geraakt dat Blushield erg effectief is in het verminderen van de negatieve effecten van incoherente velden op ons emotioneel en lichamelijk welzijn.

Ons lichaam zal van nature onmiddellijk reageren op coherente velden en positieve milieu-invloeden. Daarentegen vergt het wat tijd voordat het lichaam gaat reageren op eventuele negatieve frequenties of omgevingsinvloeden, juist omdat ze moeilijker herkenbaar zijn. Dus het opzetten van een positief coherent veld is erg belangrijk voor ons om een ​​gezond evenwicht te handhaven; zowel geestelijk als lichamelijk. Je kunt gewoon dit doen met behulp van een Blushield apparaten.

Coherentie in ons leven

Coherentie in ons leven dient zich aan in verschillende verschijningsvormen bijvoorbeeld:

 • Positieve mensen
 • Goede voeding
 • Overvloed
 • Gezondheid
 • Geluk
 • Diverse mineralen
 • Stabiele relaties
 • Natuurlijke omgeving
 • Blushield

Signalen van incoherentie

Aan de andere kant worden wij geconfronteerd met allerlei vormen van incoherentie in ons leven, waarvan wij ons al dan niet bewust zijn:

 • Negatieve mensen
 • Slechte voeding
 • Gebrek
 • Ziekte
 • Droefheid
 • Instabiele relaties
 • Stedelijke omgeving
 • EMV, WiFi, radiogolven
 • Slimme meters
 • Smartphones
 • Volle maan invloed
 • Wateraders
 • Planeetstanden

Blushield creëert Coherentie

Blushield apparaten zenden een coherent veld uit dat invloed heeft op incoherente zaken of mensen in onze lokale omgeving. Portables zijn goed voor onderweg en buitenshuis. De plug-in modellen zijn ontworpen om van uw hele huis of kantoor een coherente omgeving te maken. 
Een incoherente omgeving verandert niet onmiddellijk van het ene op het andere moment in een coherent veld. Wél degelijk worden er effectieve veranderingen teweeg gebracht als een Blushield apparaat in de lokale omgeving wordt geïntroduceerd. Het kan een paar dagen duren voor deze veranderingen geëffectueerd en merkbaar zijn. Deze veranderingen hebben vervolgens een blijvend effect.

Het kan enkele dagen tot enkele weken duren voor je lichaam zich aangepast heeft aan de nieuwe coherentie in de leefomgeving. Zodra je echter hieraan gewend bent geraakt, zullen incoherente velden in de 'normale' wereld (buiten het coherent veld) meer merkbaar worden, vooral voor gevoelige personen. Je kunt dan je hart gaan voelen, duizelig of misselijk worden.
Sommige mensen zijn echter zo gewend aan incoherentie dat ze enigszins verdoofd zijn geraakt en zijn misschien minder gevoelig. Daardoor worden veranderingen soms niet opgemerkt.

Coherentie bij Planten en Dieren

Het coherente veld dat de Blushield uitzendt is ontworpen met behulp van natuurlijke wetten en principes. De effecten zijn zeer duidelijk te zien bij planten en dieren en resulteren in betere plantengroei en dierenwelzijn. Ook planten en dieren worden beïnvloed door incoherente factoren in hun omgeving. Alle levende wezens profiteren van coherentie en daarom profiteren ze allemaal van de Blushield. Dit sluit nocebo of placebo effecten uit van het gebruik van deze apparatuur uit.

Gun jezelf vanaf nu een veilig coherent veld.

Stel je een wereld voor zonder incoherentie; er zouden geen negativiteit, geen oorlogen, geen verdriet en geen ziekte zijn. Natuurlijk is dit een onrealistische weergave en daarnaast hebben de meeste mensen contrast nodig. Met moet ook ongeluk ervaren om te begrijpen wat het is om gelukkig te zijn. Maar zou het niet mooi zijn als u uw eigen coherentie kunt creëren door het toevoegen van een factor die deze coherentie bevordert. Wij geloven dat dat is wat Blushield doet.
 
Stelt u zich eens een wereld voor die grotendeels coherent is. Het creëren van coherentie op een persoonlijk niveau en binnen de omgeving waarin we leven en werken, is een stap in de goede richting.  Als we dit kunnen initiëren met behulp van een bepaalde invloed (Blushield) om die coherentiete bewerkstelligen, is dit een mooi begin. De rest is aan ons. Als we de energie hebben om meer coherentie in ons eigen leven te krijgen, zullen de mensen om ons heen zich ook beter gaan voelen. We kunnen in ieder geval beginnen om een positieve verandering voor ons zelf te maken, met één persoon tegelijk.

Verander de wereld,
begin in jezelf!

Wij nodigen u uit in onze zoektocht naar een coherent wereld. 
Blushield is hierin een goede start!

Enkele voorbeelden voor persoonlijk gebruik, als u onderweg bent: