Kerstboodschap

In deze video draait mijn kerstboodschap om de 3 dogma’s van bezielde coaches en therapeuten die de ambitie hebben om in het leven van hun cliënt maximale impact te hebben in zo min mogelijk tijd. De video duurt een kleine 8 minuten. De transcriptie van de video vind je hier beneden.
Met mijn rooms katholieke achtergrond zit het kerstverhaal in mijn DNA gebakken en kan ik niet anders dan de volgende 3 business dogma’s vanuit het kerstverhaal belichten en ontkrachten.

Dogma 1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen succes en welslagen.
Dogma 2. Hoe meer geld je verdient des te groter is de verplichting om meer fysieke waarde te leveren.
Dogma 3. Om succesvol te zijn, laat jij je helpen!

Welke waarden en overtuigingen zijn in 2020 aan herziening toe?

Om te onderzoeken welke waarden en overtuigingen dit jaar herzien mogen worden, ga je het kanteltraject aan met als onderdeel de Business Waarden Check met 30 verhelderende vragen. Klik hier >>


«   »