De universele betekenis van een financieel krap kader

(Zelf) veroordeling op financiële krapte.

Uit de vele persoonlijke berichten die ik krijg blijkt hoeveel (zelf) veroordeling er op leven binnen een krap financieel kader zit.

Deze (zelf) veroordeling wordt nog eens bevestigd door de vele marketingboodschappen die beloven dat een switch in mindset het tij zal doen keren. U wordt dus bevestigd in uw faalgedachte want u had er dus blijkbaar zélf iets aan kunnen doen.

Echter de universele betekenis ervan is van een geheel andere orde. Ik zou me er nu gemakkelijk van af kunnen maken door te schrijven:
Afijn, het leven kent nu eenmaal golfbewegingen zoals ups & downs of zoals het bekende bijbel gezegde spreekt over: 'De 7 vette en de 7 magere jaren'.

Zo simpel is het nu ook weer niet.
Uit het decoderen en berekenen van iemands JR Levensscript blijkt telkens weer dat er tijdens het doorléven van een financieel krap kader het fundament gelegd wordt voor het leven in échte overvloed . Want écht, dat volgt er op.

3 belangrijke fasen bij financiële tegenwind

3 belangrijke fasen worden tijdens het leven in het financiële krappe kader doorlopen:
1. De shock
2. Het verstaan, het begrijpen en tot belangrijke inzichten komen
3. Deze inzichten dalen in en verankeren zich in diepere lagen van het bewustzijn.

Nieuwe tijd, veranderend bewustzijn!

Aan de industriële revolutie, met zijn ondoorgrondelijke, krampachtige financiële systemen, gebaseerd op rente en kosten, is een einde gekomen. We ervaren nu de ecologische gevolgen ervan, inclusief een geëxplodeerde afvalberg.
Een nieuw tijdperk breekt aan.
De technologische revolutie dendert ieders huiskamer in volle vaart binnen. Tegelijkertijd is de frequentie van de aarde aan het ophogen.
Bij deze twee ontwikkelingen is ieder mens op deze aarde betrokken. Het is dan ook aan ieder van ons om nog in oude systemen te blijven hangen of mee te bewegen met deze bewustzijnsshifts die het belang van de kwaliteit van het energetisch collectieve veld nastreeft. Waardoor er werkelijk veranderingen op aarde kunnen worden bewerkstelligd, aangestuurd door universele wetmatigheden.

Informatie uit het JR Levensscript

Tijdens het berekenen en decoderen van de persoonlijke JR Levensscripten van mijn cliënten blijkt telkens weer dat het meegaan in de tijdsgeest en helpen aan een gezamenlijk verhogen van de frequentie van het collectieve veld onderdeel uitmaakt van uw goddelijke zielsplan wat bij uw geboorte is meegegeven.

Alleen ontbreekt hier de aardse school of een aards onderwijsprogramma, dat u hiervoor kunt volgen. Tijdens de aardingsfase in uw leven heeft u geleerd hoe de aardse systemen werken en bent u geïndoctrineerd geraakt door deze 'aardse waarheden' omtrent succes, waarde, eigenwaarde en zelfwaardering. Deze zogenaamde waarheden hielden verband met een gehechtheid aan geld, met bestaanszekerheid en bijbehorend uiterlijk vertoon.

Waren deze misvattingen omtrent geld en overvloed té zeer verankerd in uw systeem? Waardoor er een, door angst gedragen, gehechtheid en rechtvaardiging voor uw bestaan, aan ten grondslag lag? Dan kon het tijdens de transformatie- en experimentele fase in uw leven zomaar gebeuren dat deze schijnzekerheden langzaam oploste of, als een donderslag bij heldere hemel, uw hele leven op z'n kop zette.

Om mee te gaan in de collectieve shift is er een werkelijk, diep verankerd geloof in universele overvloed nodig, die verankerd wordt in het DNA van iedere lichaamscel. Pas wanneer we collectief overtuigd zijn dat ons bestaan gedragen wordt en dat niemand iets tekort hoeft te komen, kunnen we ons gezamenlijk overgeven aan een hoger gezamenlijk plan.

Daarvoor is nodig dat de blik niet meer louter naar buiten maar vooral naar binnen wordt gericht om onze waarden te gaan herijken en herwaarderen. De shock van een krap financieel kader kan pijnlijk zijn maar veroorzaken bewustzijnsshifts die uw innerlijke groei en bewustwording wél in een stroomversnelling brengen. Zodat uw eigen frequentie van waarde is voor het transformeren van het collectieve veld. Dát is de achtergrond van de universele betekenis van leven in een krap financieel kader!

Als u zich onophoudelijk en gedisciplineerd verbindt met het goddelijke in uzelf, stopt als vanzelf uw mentale zelfsabotage op uw geldstroom. God en het universum zijn nooit te laat om voor u te zorgen. Dat is de afspraak die met uw ziel is overeengekomen. Het universum dwarsliggen met angst- en dwanggedachten verlagen de frequentie waardoor de universele energie u niet meer kan bereiken. U zou zich dan ook niet meer met hart en ziel aan uw zielsplan kunnen wijden.

Ja, daar heb ik wat aan! Ik heb rekeningen te betalen...

Dat klopt. U voelt zich steeds meer klem zitten tussen het innerlijk, steeds verder ontwakende bewustzijn en de uiterlijke wereld, de systemen. Dat u zichzelf wel eens afvraagt: Ben ik nou gek of.....?
Doordat het karma los getrild wordt uit bevroren DNA in uw cellen komen de angsten, indoctrinaties en schijnzekerheden in alle hevigheid vrij en kunt u denken dat het met uzelf te maken heeft. Maar in feite bent u het collectief energetische veld verder aan het helpen opschonen zodat er nieuwe werkelijkheden op aarde kunnen worden gecreëerd. Dat is het Goddelijke plan van uw ziel. Dáár hebben de gidsen en uw ziel voor gekozen toen u geboren werd. 
 

Ik help u graag om deze twee werelden te leren begrijpen en nader tot elkaar te brengen, zodat u deze in uzelf kunt integreren tot één geheel. Zodat u moeiteloos en met veel plezier verder vormgeeft aan uw verdere zielsmanifestatie.
Zo draagt u bij aan een nieuwe wereld.

Een Indiaanse spreuk luidt:


"When temptations come, I don't say 'Yes' and I don't say 'No'.
I say 'Later'. I just keep walking on the Red Road - down the middle.
When you're in the middle, you don't go to either extreme.
You allow both sides to exist.

Great Spirit, today, guide me through my temptations and allow me to focus on the Red Road".

Wilt u zichzelf bevrijden en zichzelf volledig aan uw roeping wijden zonder angst- of schuldgevoelens?
Neem contact met me op. Stuur een mail en ik kom er zo spoedig mogelijk met u op terug.


«   »