Welke levensfase doorloopt jouw ziel?

De frequentie van de aarde is aan het ophogen. Op Social Media wordt uitvoerig  stilgestaan bij de gevolgen daarvan op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Daarom hoor ik van klanten de vraag: "Zijn mijn gebrek aan productiviteit en focus nu een gevolg van mijn eigen innerlijke transformatie of een gevolg van het ophogen van de frequentie van de aarde?”

Het is antwoord is te vinden in het decoderen van jouw persoonlijke JR Levensscript™

Want ook jij bent voortdurend in transformatie. Wat is de invloed van je ziel en wat is de invloed van je EGO op dat transformatieproces. Ik leg het je uit.

De betekenis van het EGO herwaarderen

De werking en betekenis van het EGO wordt tegenwoordig steeds meer veroordeeld en, mijns inziens ten onrechte, lijnrecht tegenover de betekenis van de ziel geplaatst. Dit is misplaatst aangezien ons EGO wel degelijk een levensbelangrijke rol in het leven vervuld.

De betekenis van ons EGO mag herzien en opgewaardeerd worden en de complexiteit van ieders ontwikkeling en levensloop in een breder perspectief geplaatst. Het EGO is je zelfbescherming en helpt je héél te houden. Uiteraard heb ik het dan over een functioneel EGO dat je helpt te negeren, te vechten of te vluchten. Een disfunctioneel EGO verlaagt telkens je frequentie door angst- en dwanggedachten en weerhoud je ervan om het leven te leven

In het 6-daagse e-College ‘De levensloop van de ziel” dat onderdeel is van het decoderen van je JR Levensscript worden de 6 fasen die de ziel doorloopt uitvoerig belicht. je krijgt duidelijkheid over de fase waarin jij jezelf bevindt. Tevens raak je vertrouwd met het alchemistisch denkkader waardoor jij je nog beter overgeeft aan de ophogende frequenties en er de talrijke voordelen van ervaart.

HET PROCES VAN DE ZIEL

Het spirituele proces van de ziel is in vele esoterische teksten terug te lezen. Een heel mooie tekst is een oud-Syrische vertelling uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het heet: 'De pelgrimstocht van de ziel.' De vertaling is van Henk Spierenburg en het boekje is uitgegeven door uitgeverij Ankhhermes te Deventer.
 
DE PELGRIMSTOCHT VAN DE ZIEL

Toen ik nog een klein kind was, woonde ik in het paleis van mijn vader, waar de overvloed en de pracht van mijn ouders mij verheugden.
Vanuit het oosten, ons vaderland, zonden mijn ouders mij op pad, voorzien van voedsel voor de weg.
Uit de overvloed van onze schatkamer werd een last voor mij gemaakt. Groot was deze, maar ook licht, zodat ik hem alleen kon dragen. Goud uit het land van Gilan en zilver uit het grote Ganzak. Chalcedon uit India en opalen uit het land Kashan. Zij omgordden mij met adamant, dat zelfs ijzer kan verbreken.

En zij namen de mantel der glorie van mij af, die zij in hun liefde voor mij hadden gemaakt, ook de purperen mantel, die was gemaakt naar mijn gestalte.

Daarna sloten zij een overeenkomst met mij en griften die in mijn hart, opdat het niet vergeten zou worden: 'Wanneer u naar beneden gaat, naar Egypte, breng dan de éne parel terug, liggend in de zee die de luid ademende draak omringt, dan zult u de mantel opnieuw aantrekken en ook die daartoe behoort, en samen met uw broeder, onze tweede, ons koninkrijk beërven.'

Ik verliet het oosten en daalde af, samen met twee gidsen, want de weg was moeilijk en vol gevaren, en ik was nog te jong om alleen te kunnen gaan. Ik passeerde de grenzen van Maishan, het handelscentrum van de kooplieden in het oosten, arriveerde in het land van Babel en betrad de muren van Sarburg. Maar toen ik verder afdaalde naar Egypte, werd ik verlaten door mijn gidsen.

Daarna ging ik regelrecht naar de woonplaats van de draak, waar ik in een herberg verbleef, zodat ik, als hij sluimerde of sliep, mijn parel van hem weg zou kunnen nemen. Eenzaam en alleen was ik daar, een vreemde voor de andere gasten. Echter, ik ontmoette daar een edelman, net als ik afkomstig uit het oosten. Een jonge man vriendelijk en welgeschapen,van hoge geboorte. Hij kwam om mij te ontmoeten. Wij spraken samen en ik maakte hem tot vriend, aan wie ik vertelde waarom ik daar was. Hij waarschuwde mij voor de Egyptenaren, voor de omgang met deze lieden. Ik droeg namelijk dezelfde kleding als zij, zodat zij niet zouden kunnen zien dat ik van elders afkomstig was. Ik vreesde, dat zij de draak zouden waarschuwen, als zij ontdekten, dat ik was gekomen voor de parel.
Om de een of andere reden ontdekten zij toch dat ik niet afkomstig was uit hun land. Zij misleidden mij door een list en gaven mij hun voedsel te eten. Daardoor vergat ik, dat ik een koningszoon was en diende hun koning. Ik vergat alles over de parel en de reden dat mijn ouders mij hadden gestuurd. Door de grofheid van hun voedsel viel ik in een diepe slaap. Alles wat er was gebeurd kwamen mijn ouders te weten en het deed hun verdriet.
Zij verspreidden een proclamatie in hun koninkrijk, dat eenieder naar onze poort zou reizen, zowel de koning als de hoofdlieden van Parthië, en alle prinsen uit het oosten. Daar werd besloten, dat ik niet langer in Egypte mocht blijven, en zij schreven dit in een brief, waaronder ieder van de groten hun naam zette: 'Van uw vader, de koning der koningen, van uw moeder, de vorstin van het oosten, en van uw broeder, onze tweede. Aan u, onze zoon in Egypte, wees gegroet! Sta op en ontwaak uit uw slaap en luister naar de woorden in deze brief: "Herinnert u dat u een zoon van een koning bent. Wordt u bewust van de slavernij, waarin u verkeert. Denk aan de parel, de reden dat u naar Egypte bent gegaan. Herinnert u de mantel der glorie en de purperen mantel, waarmee u zich kunt bekleden, zodat uw naam in het boek der helden kan worden bijgeschreven."
De brief vloog in de gestalte van een adelaar, de koning van alle vogels. Hij vloog, landde naast mij en werd gelijk aan het woord. Door zijn stem en het geruis van zijn vleugels ontwaakte ik uit mijn slaap.
Zoals was geschreven in mijn hart, zo was de inhoud van de brief. Ik herinnerde mij een koningszoon te zijn en verlangde naar de vrijheid van mijn ware aard. Ik herinnerde ook de parel, waarvoor ik naar Egypte was gestuurd.
Toen ving ik aan hem te betoveren, de verschrikkelijke en luid briesende draak. Ik bracht sluimer en slaap over hem met het uitspreken van de naam van mijn vader, de naam van onze tweede en de naam van mijn moeder, de vorstin van het oosten.
Ik nam de parel weg en keerde terug in het huis van mijn vader. De bevuilde en onreine kleding wierp ik van mij en liet haar achter in hun land. Regelrecht ging ik terug naar het licht van het oosten, ons vaderland.
De brief die mij uit mijn slaap gewekt had, ging vóór mij uit op mijn weg,en zo leidde hij mij nu met zijn licht. Door zijn stem en leiding bemoedigd snelde ik voort, gedreven door zijn liefde.
De mantel der glorie die ik uitgetrokken had, en de purperen mantel, waarmee ik was bekleed, werden door mijn ouders vanuit de hoogten van Hyrcanië tot mij gezonden.

Tot zover deze beschrijving van het levensproces van de ziel:

Dit proces van de ziel (In stralende heelheid worden geboren, het te verliezen en vervolgens de cultuurplicht doen om er daarna weer de verbinding mee te maken) is standaard voor ieder menselijke ziel. Dit proces wordt geduid met jouw zielsopdracht , je talenten en kwaliteiten en het transformatieproces van je ego. Dit zielsproces is universeel.
 
De ontwikkelingsgang van de mens, kan in drie fasen worden onderscheiden.
1. De eerste fase is de fase van de onbewuste heelheid.
2. De tweede fase is de fase van de bewuste onheelheid (of onvolmaaktheid).
3. De derde fase is de fase van de bewuste heelheid.

Ieder wordt in onbewuste heelheid geboren. De bewuste onvolmaaktheid ontstaat op het moment dat de mens zich bewust wordt van de dualiteit van het bestaan. Het ego splitst zich af van de bron, van het licht, of hoe het ook genoemd wil worden. Op latere leeftijd hervind ieder zijn of haar heelheid weer en kan weer contact met de oorspronkelijke bron worden gemaakt. Dan leef je uiteindelijk weer in bewuste heelheid.

Ben jij benieuwd welke levensfase  jouw ziel momenteel doorloopt en hoe jouw persoonlijk transformatieproces er uitziet?
Ga in gesprek met me.
Tot ziens.

«   »