Van welke 2 belangrijkste ondernemers tendenzen u zéker op de hoogte moet zijn?

Hoe kennis van de twee energetische onderstromen Energetic Non-Sensitive of Sensitive Non-Energetic u tijd, geld én een hoop energie bespaart? U weet namelijk veel beter welke acties op welk moment te nemen en wat vooral te laten.

Energetic Non-Sensitive

  • Ligt het accent in uw universele constellatie in het leven op extroverte actie naar buiten om te presteren en te bouwen? Dan wordt deze tendens universeel door de benodigde energie ondersteund en noemen we deze constellatie : Energetic non-sensitive

Sensitive Non-Energetic

  • Ligt het accent in uw universele constellatie in het leven op introverte actie naar binnen om aan te voelen, te bezinnen en open te staan voor de innerlijke stroom aan informatie, ingevingen, inzichten en boodschappen? Dan wordt deze tendens universeel niet ondersteund door energie maar juist door een verhoogde sensitiviteit en noemen we deze tendens Sensitive Non-Energetic

Nu is het zo dat de persoonlijke constellaties ieder jaar van accent kunnen veranderen door de transities van planeetstanden en de solaar en lunaar. Hierdoor kan uw persoonlijke constellatie ook wijzigen.

Er kunnen fasen in uw leven zijn dat uw zielsopdracht en zielsplan meer naar buiten gericht zijn om qua expansie extra ervaringen voor verdere bewustwording op te doen. Dan kan de fase juist switchen van de ene naar de andere onderstroom. Of een fase waarin het de bedoeling is dat u zich terugtrekt in uzelf om u te bezinnen op opgedane levenservaringen.

Welke onderstroom op dit moment voor u van toepassing is, staat als onderdeel uitgebreid beschreven in uw persoonlijke JR Levensscript.


«   »